Tidigare resultat i *Riggen*


2018 totalt

2017 totalt

2016 Totalt

2015 Totalt

2014 Totalt

2013 Totalt

2012 Totalt

2011 Totalt

2010 Totalt

2018  *OmahaCupen*


2019 enskilda *Riggar*

2019 *enskilda RiggenOmaha*

2018 enskilda *Riggar*

2018 *enskilda RiggenOmaha*

2017 enskilda *Riggar*

2016 enskilda *Riggar*

2015 enskilda *Riggar*

2014 enskilda *Riggar*

2013 enskilda *Riggar*

2012 enskilda *Riggar*

2011 enskilda *Riggar*

2010 enskilda *Riggar*

 

Tillbaka