Nyheter om *Riggen* & dess sköna medlemmar

Tillbaka till förstasidan             Tidigare nyheter


23/9 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Å-Johanna är ny 5a...
helleman ligger 6a...
Nettan är ny 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


bjarte69 VANN *Riggen662*...
Näshulta kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
Nettan kom 4a...


Master kom 3a i 90 krs kl 23,45...
Master kom 2a i 50 krs kl 23,30...


20/9 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
balla ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha235*...
Näshulta kom 2a...
Shejke kom 3a...


19/9 2022


Näshulta VANN 30 krs "Toppen" kl 19...
Näshulta kom 2a i 80 krs
"Ottan"...


18/9 2022


Näshulta kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...
Näshulta kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...


17/9 2022


BabyJesus kom 6a i 200 krs "Långlördag"...


16/9 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Master är ny 3a...
tappas ligger 4a...
helleman ligger 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
Nettan ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Master VANN *Riggen661*...
Näshulta kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
Nettan kom 4a...


13/9 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
balla är ny 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


eL_pAdRiNo VANN *RiggenOmaha234*...
balla kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


tappas kom 3a i 80 krs "Ottan"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...
Näshulta kom 2a i samma...


12/9 2022


tappas kom 2a i "Tvåhundringen" kl 19...


10/9 2022


Näshulta kom 3a i 250 kr "Lördagsgrytan"...


9/9 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
tappas är ny 3a...
helleman ligger 4a...
Å-Johanna ligger 5a...
Master ligger 6a...
Icko1966 är ny 7a...
Nettan ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen660*...
tappas kom 2a...
Bon100 kom 3a...
lazone kom 4a...


6/9 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


Mr Gowel VANN *RiggenOmaha233*...
Näshulta kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


2/9 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Å-Johanna är ny 4a...
tappas ligger 5a...
Master ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 är ny 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Dormyman VANN *Riggen659*...
Bon100 kom 2a...
Fanjunkarn kom 3a...
oPtiMum kom 4a...


30/8 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha232*...
Master kom 2a...
TheDark1 kom 3a...


Master kom 8a i 50 krs kl 23,30...
Master kom 5a i 150 krs kl 23...
BabyJesus kom 6a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


29/8 2022


BabyJesus kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


28/8 2022


BabyJesus kom 15e i 117 krs "MiniSteken"...


27/8 2022


Å-Johanna VANN *Riggen-Live* 2022...
Master kom 2a...
bjarte69 kom 3a...
k-b kom 4a...
Tjoppe1 kom 5a...
Icko1966 kom 6a...
pysslingbo kom 7a...
tappas kom 8a...
oPtiMum kom 9a...

Fullständigt resultat


BabyJesus kom 16e i 200 krs "Långlördag"...


25/8 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
helleman är ny 3a...
tappas ligger 4a...
Å-Johanna är ny 5a...
Master ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Bon100 ligger 10a...


helleman VANN *Riggen658*...
Å-Johanna kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
Mr Gowel kom 4a...

24/8 2022


BabyJesus kom 4a i 70 krs "MiniLördag"...
BabyJesus kom 36a i 91 krs "TheGamlingCabin" kl 19,30...


23/8 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


staigen VANN *RiggenOmaha231*...
Pix61 kom 2a...
Näshulta kom 3a...


19/8 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
tappas är ny 3a...
Master ligger 4a...
helleman är ny 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Bon100 ligger 10a...


helleman VANN *Riggen657*...
bjarte69 kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
tappas kom 4a...


16/8 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


oPtiMum VANN *RiggenOmaha230*...
Mr Gowel kom 2a...


Shejke kom 3a i "Deepstack" i Bratislava... 2615 Euro blev det i prispengar :)


13/8 2022


BabyJesus kom 14e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


12/8 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas är ny 4a...
Å-Johanna ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 är ny 7a...
helleman ligger 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
Bon100 ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen656*...
tappas kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...
lazone kom 4a...


Master kom 2a i 90 krs kl 23,45...
BabyJesus kom 11a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
tappas VANN 80 krs "Ottan"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


10/8 2022


Å-Johanna VANN 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


9/8 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


balla VANN *RiggenOmaha229*...
oPtiMum kom 2a...


tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


6/8 2022


BabyJesus kom 10a i 200 krs "Långlördag"...
Magic-N kom 12a i samma...


5/8 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Master är ny 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan är ny 6a...
helleman ligger 7a...
Bon100 är ny 8a...
Icko1966 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Master VANN *Riggen655*...
bjarte69 kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Mr Gowel kom 4a...


Magic-N kom 14e i 93 krs "MiniFighten"...


2/8 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha228*...
TheDark1 kom 2a...


29/7 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Master ligger 5a...
helleman ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 är ny 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Dormyman VANN *Riggen654*...
pysslingbo kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Spacy kom 4a...


oPtiMum kom 2a i 90 krs kl 23,45...
oPtiMum kom 4a i 50 krs kl 23,30...
Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...


28/7 2022


Näshulta VANN "Balders Minne" (CarportOpen)...
matekalle kom 2a...
Master kom 3a...

Fullständigt resultat


26/7 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master är ny 4a...
Cina66 ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha227*...
pytre kom 2a...


24/7 2022


Råbään kom 2a i 150 krs kl 23...
Master kom 5a i samma...


23/7 2022


tappas VANN 90 krs "Sovmorgon"...


22/7 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Master ligger 5a...
helleman är ny 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
Bon100 ligger 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen653*...
helleman kom 2a...
Icko1966  3a...
Mr Gowel kom 4a...


19/7 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha226*...
Cina66 kom 2a...


Master VANN 90 krs kl 23,45...
Master kom 3a i 150 krs kl 23...
Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


15/7 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
bjarte69 är ny 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Master ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


bjarte69 VANN *Riggen643*...
Näshulta kom 2a...
Master kom 3a...
tappas kom 4a...


14/7 2022


BabyJesus kom 3a i 100 krs kl 13,30...


13/7 2022


BabyJesus kom 4a i 70 krs "Tuppen"...


12/7 2022


TheDark1 LEDER "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha225*...
lazone kom 2a...


Master kom 5a i 150 krs kl 23...
BabyJesus kom 8a i 80 krs "Lunchlådan"...


9/7 2022


BabyJesus kom 12a i 200 krs "Långlördag"...


8/7 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
bjarte69 ligger 3a...
tappas är ny 4a...
Master ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen651*...
tappas kom 2a...
bjarte69 kom 3a...
Näshulta kom 4a...


6/7 2022


BabyJesus kom 14e i "Minilördag"...


5/7 2022


TheDark1 är ny LEDARE i "Omahacupen"...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


balla VANN *RiggenOmaha224*...
TheDark1 kom 2a...
DartVader kom 3a...


BabyJesus kom 13e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


4/7 2022


TheDark1 VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


3/7 2022


BabyJesus kom 18e i 117 krs "MiniSteken"...
BabyJesus kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


1/7 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
bjarte69 är ny 3a...
Nettan är ny 4a...
Master ligger 5a...
tappas ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Bon100 är ny 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


pytre VANN Riggen650*...
BabyJesus kom 2a...
Råbään kom 3a...


Råbään VANN 305 krs "AndraChansen"...
Master kom 4a i 90 krs kl 23,45...
Master VANN 40 krs "Fixed Limit" kl 21,45...
BabyJesus kom 7a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


29/6 2022


BabyJesus kom 5a i "Minilördag"...
BabyJesus kom 9a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


28/6 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


Mr Gowel VANN *RiggenOmaha223*...
TheDark1 kom 2a...
lazone kom 3a...


25/6 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
tappas ligger 3a...
Master är ny 4a...
Nettan är ny 5a...
bjarte69 ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Icko1966 är ny 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Bon100 ligger 10a...


Nettan VANN *Riggen649*...
Master kom 2a...
tappas kom 3a...


22/6 2022


BabyJesus kom 16e i "Minilördag"...


21/6 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


Cina66 VANN *RiggenOmaha222*...
Näshulta kom 2a...


17/6 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
tappas ligger 3a...
helleman ligger 4a...
bjarte69 ligger 5a...
Master ligger 6a...
Mr Gowel är ny 7a...
Nettan ligger 8a...
Icko1966 är ny 9a...
Bon100 ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen648*...
Fanjunkarn kom 2a...
Pix61 kom 3a...
Icko1966 kom 4a...


15/6 2022


BabyJesus kom 16e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


14/6 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 är ny 4a...
Master ligger 5a...TheDark1 VANN *RiggenOmaha221*...
Mr Gowel kom 2a...
Cina66 kom 3a...


10/6 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
tappas är ny 3a...
helleman ligger 4a...
bjarte69 ligger 5a...
Master ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Mr Gowel är ny 8a...
Bon100 ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


Mr Gowel VANN *Riggen647*...
Å-Johanna kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


BabyJesus kom 6a i 93 krs "MiniFighten"...
Nettan VANN 40 krs "Fixed Limit" kl 21,45...
Master kom 2a i samma...


7/6 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 är ny 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha220*...
BabyJesus kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


5/6 2022


BabyJesus kom 16e i 117 krs "MiniSteken"...
Råbään kom 23a i samma...
Master kom 5a i 90 krs kl 23,45...
Master kom 4a i "Tvåhundringen" kl 19...


4/6 2022


BabyJesus kom 2a i 200 krs "Långlördag"...


3/6 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
helleman är ny 3a...
bjarte69 ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Master är ny 6a...
Nettan ligger 7a...
Icko1966 är ny 8a...
Bon100 ligger 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen646*...
Näshulta kom 2a...
tappas kom 3a...


31/5 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
balla ligger 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Master är ny 4a...
Cina66 ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha219*...
Mr Gowel kom 2a...


27/5 2022


Näshulta LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
bjarte69 är ny 3a...
helleman ligger 4a...
tappas är ny 5a...
Nettan ligger 6a...
Master ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen645*...
Näshulta kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...
Icko1966 kom 4a...


24/5 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
balla ligger 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


lazone VANN *RiggenOmaha218*...
Master kom 2a...


20/5 2022


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2022...
Å-Johanna är ny 2a...
helleman ligger 3a...
bjarte69 ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
tappas ligger 6a...
Master ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
Icko1966 ligger 10a...


Mr Gowel VANN *Riggen644*...
Å-Johanna kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Icko1966 kom 4a...


19/5 2022


oPtiMum kom 4a i 250 krs "Torsdagskampen"...


18/5 2022


Ginette kom 2a i 75 krs "Minilördag"...


17/5 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
balla är ny 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Master ligger 5a...


balla VANN *RiggenOmaha217*...
Icko1966 kom 2a...
INNERSELF kom 3a...


13/5 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
Näshulta är ny 2a...
bjarte69 är ny 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
tappas ligger 6a...
Master ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


bjarte69 VANN *Riggen643*...
Näshulta kom 2a...
Bon100 kom 3a...
Dormyman kom 4a...


10/5 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 är ny 4a...
Master ligger 5a...


Icko1966 VANN *RiggenOmaha216*...
pytre kom 2a...
Nettan kom 3a...


6/5 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Nettan är ny 4a...
tappas ligger 5a...
bjarte69 ligger 6a...
Master ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen642*...
Nettan kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


5/5 2022


tappas VANN 100 krs kl 19,30...


3/5 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Cina66 är ny 4a...
Master ligger 5a...


Cina66 VANN *RiggenOmaha215*...
BabyJesus kom 2a...
Icko1966 kom 3a...


30/4 2022


tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


29/4 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
tappas ligger 4a...
bjarte69 är ny 5a...
Master ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


Fanjunkarn VANN *Riggen641*...
Icko1966 kom 2a...
bjarte69 kom 3a...


28/4 2022


tappas VANN 80 krs "Ottan"...


26/4 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


Nettan VANN *RiggenOmaha214*...
pytre kom 2a...


22/4 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
Å-Johanna är ny 2a...
Näshulta ligger 3a...
tappas är ny 4a...
Master ligger 5a...
bjarte69 ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Icko1966 är ny 10a...


tappas VANN *Riggen640*...
BabyJesus kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...


Mikey666
VANN 90 krs "Sovmorgon"...


Uppdaterad bild i bildgalleriet :)


19/4 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha213*...
balla kom 2a...


18/4 2022


tappas VANN 80 krs "Ottan"...


17/4 2022


tappas och Näshulta VANN 80 krs "Ottan" tillsammans efter deal :)...


14/4 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
Näshulta är ny 2a...
Å-Johanna är ny 3a...
Master ligger 4a...
bjarte69 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
tappas är ny 7a...
Bon100 ligger 8a...
oPtiMum är ny 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


Å-Johanna VANN *Riggen639*...
Näshulta kom 2a...
balla kom 3a...


13/4 2022


Mr Gowel VANN "MiniLördag"...


12/4 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 är ny 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha212*...
balla kom 2a...


8/4 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Master ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
tappas ligger 8a...
pysslingbo är ny 9a...
Mr Gowel är ny 10a...


Råbään VANN *Riggen638*...
tappas kom 2a...
helleman kom 3a...
BabyJesus kom 4a...


5/4 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


lazone VANN *RiggenOmaha211*...
Mr Gowel kom 2a...
BabyJesus kom 3a...


1/4 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Master är ny 4a...
Nettan är ny 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
tappas ligger 8a...
pysslingbo är ny 9a...
oPtiMum är ny 10a...


Cina66 VANN *Riggen637*...
helleman kom 2a...
Master kom 3a...


29/3 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


Nettan VANN *RiggenOmaha210*...
bjarte69 kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...


25/3 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Näshulta är ny 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Bon100 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Master ligger 7a...
tappas ligger 8a...
Cisse1 ät ny 9a...
pysslingbo ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen636*...
Näshulta kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...
bjarte69 kom 4a...


22/3 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cisse1 är ny 5a...


Cisse1 VANN *RiggenOmaha209*...
Näshulta kom 2a...
Master kom 3a...


21/3 2022


Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


20/3 2022


Näshulta kom 3a i 180 krs "AfterWork"...


18/3 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Å-Johanna är ny 3a...
Bon100 ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
Master ligger 6a...
Näshulta är ny 7a...
tappas ligger 8a...
pysslingbo ligger 9a...
Cisse1 ligger 10a...


Å-Johanna VANN *Riggen635*...
Näshulta kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Master kom 4a...


16/3 2022


helleman
VANN 90 krs "Sovmorgon"...
tappas kom 2a i samma...


15/3 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 är ny 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha208*...
TheDark1 kom 2a...
Icko1966 kom 3a...


BabyJesus VANN 80 krs "Lunchlådan"...
Näshulta VANN 80 krs "Ottan"...


14/3 2022


BabyJesus kom 10a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Näshulta VANN 50 krs kl 17,45...


13/3 2022


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...
Dormyman kom 3a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Master kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...


12/3 2022


BabyJesus kom 7a i 200 krs "Långlördag"...
oPtiMum kom 5a i 400 krs "Lördagsskalpen"...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


11/3 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Bon100 ligger 3a...
Nettan ligger 4a...
Master ligger 5a...
tappas ligger 6a...
pysslingbo ligger 7a...
Cisse1 ligger 8a...
Näshulta ligger 9a...
Å-Johanna ligger 10a...


Nettan VANN *Riggen634*...
Master kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...
Å-Johanna kom 4a...


8/3 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha207*...
Mr Gowel kom 2a...
pytre kom 3a...


BabyJesus kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


7/3 2022


BabyJesus kom 2a i
90 krs "Sovmorgon"...


6/3 2022


Råbään kom 22a i 760 krs "Söndagssteken"...
Råbään kom 8a i 305 krs "AndraChansen"...
Råbään kom 3a i 180 krs "AfterWork"...
helleman
VANN 90 krs "Sovmorgon"...


5/3 2022


oPtiMum kom 4a i 400 krs "Lördagsskalpen"...
tappas VANN 90 krs "Sovmorgon"...


4/3 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Bon100 ligger 3a...
pysslingbo ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Cisse1 ligger 6a...
Näshulta ligger 7a...
Master ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
Å-Johanna ligger 10a...


Råbään VANN *Riggen633*...
Mr Gowel kom 2a...
Nettan kom 3a...
Bon100 kom 4a...
bjarte69 kom 5a...


3/3 2022


BabyJesus kom 4a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


2/3 2022


BabyJesus kom 3a i 30 krs 6-m kl 11,45...
BabyJesus kom 4a i 80 krs "Ottan"...


1/3 2022


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2022...
balla ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
oPtiMum ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha206*...
balla kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


BabyJesus kom 3a i 80 krs "Lunchlådan"...


25/2 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Bon100 ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...
Cisse1 ligger 6a...
Master ligger 7a...
pysslingbo ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Pix61 ligger 10a...


Näshulta VANN *Riggen632*...
Råbään kom 2a...
oPtiMum kom 3a...
Cisse1 kom 4a...


BabyJesus kom 17e i 93 krs "MiniFighten"...
Master kom 6a i 305 krs "AndraChansen"...
Råbään VANN 100 krs kl 17...


23/2 2022


BabyJesus kom 13e i 70 krs "MiniLördag"...
BabyJesus kom 8a i 100 krs "TheGamlingCabin" kl 19,30...
BabyJesus kom 6a i 30 krs "Skalpen" kl 9,45...


22/2 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
balla ligger 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha205*...
balla kom 2a...
Icko1966 kom 3a...


Master kom 5a i 90 krs kl 23,45...
Master VANN
40 krs fixen kl 21,45...
Nettan kom 2a i samma...
BabyJesus kom 10a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


21/2 2022


Master kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
BabyJesus kom 18e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


18/2 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Bon100 ligger 3a...
Pix61 ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Master ligger 6a...
pysslingbo ligger 7a...
Å-Johanna ligger 8a...
Cisse1 ligger 9a...
eL_pAdRiNo ligger 10a...


Indelible VANN *Riggen631*...
Pix61 kom 2a...
Fanjunkarn kom 3a...
Master kom 4a...


BabyJesus kom 11a i "MiniFighten"...
Master VANN 50 krs kl 23,30...
Dormyman VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


16/2 2022


BabyJesus kom 11a i 410 krs "Lill-Lördag"...


15/2 2022


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2022...
balla ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
Cina66 ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha204*...
oPtiMum kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...


tappas VANN 90 krs "Sovmorgon"...
helleman kom 3a i samma...


13/2 2022


Näshulta VANN 50 krs kl 17,45...


12/2 2022


BabyJesus kom 11a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


11/2 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
Bon100 ligger 3a...
tappas ligger 4a...
pysslingbo ligger 5a...
Cisse1 ligger 6a...
Å-Johanna ligger 7a...
Master ligger 8a...
eL_pAdRiNo ligger 9a...
Pix61 ligger 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen630*...
Bon100 kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...
DartVader kom 4a...


BabyJesus kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


8/2 2022


balla LEDER *Omahacupen* 2022...
pytre ligger 2a...
Master ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


balla VANN *RiggenOmaha203*...
Näshulta kom 2a...
Icko1966 kom 3a...


4/2 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
pysslingbo ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Bon100 ligger 5a...
Master ligger 6a...
Cisse1 ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Nettan ligger 10a...


Shejke VANN *Riggen629*...
Master kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
Kattjäveln kom 4a...
helleman kom 5a...


Uppdaterad bild i bildgalleriet :)


1/2 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
Master ligger 2a...
Cina66 ligger 3a...
TheDark1 ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


Icko1966 VANN *RiggenOmaha202*...
Cisse1 kom 2a...
balla kom 3a...


BabyJesus kom 5a i 50 krs "Omaha 6m" kl 21,30...


30/1 2022


BabyJesus kom 2a i 50 krs "Omaha 6m" kl 21,30...


29/1 2022


Nettan VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Master kom 3a i samma...


28/1 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
pysslingbo ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Bon100 ligger 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Cisse1 ligger 10a...


Bon100 VANN *Riggen628*...
Fanjunkarn kom 2a...
Amaanda kom 3a...
bjarte69 kom 4a...


27/1 2022


tappas kom 2a i 100 krs kl 17...


26/1 2022


tappas kom 2a i 80 krs "Ottan"...


25/1 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
Master ligger 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Cina66 ligger 4a...
Pix61 ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha201*...
pytre kom 2a...
Nettan kom 3a...


24/1 2022


Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


22/1 2022


BabyJesus kom 13e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


21/1 2022


helleman LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
pysslingbo ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Pix61 ligger 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Cina66 ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
Master ligger 10a...


helleman VANN *Riggen627*...
Anni58 kom 2a...
tappas kom 3a...
bjarte69 kom 4a...
Master kom 5a...


BabyJesus kom 23a i 93 krs "MiniFighten"...


20/1 2022


BabyJesus kom 7a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


18/1 2022


Master LEDER *Omahacupen* 2022...
Cina66 ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
oPtiMum ligger5a...


Cina66 VANN *RiggenOmaha200*...
Å-Johanna kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


15/1 2022


Näshulta VANN 80 krs "Lunchlådan"...


14/1 2022


pysslingbo LEDER RSOP 2022...
bjarte69 ligger 2a...
helleman ligger 3a...
tappas ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
Å-Johanna ligger 6a...
lazone ligger 7a...
Dormyman ligger 8a...
Pix61 ligger 9a...
änglabarn ligger 10a...


bjarte69 VANN *Riggen626*...
tappas kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...
pysslingbo kom 4a...


Master kom 3a i 150 krs kl 23...
Master kom 5a i 305 krs "AndraChansen"...
Amaanda kom 13e i samma...
BabyJesus kom 19e i 93 krs "MiniFighten"...
Dormyman kom 2a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


13/1 2022


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 19,30...


12/1 2022


BabyJesus kom 37a i 91 krs "TheGamblingCabin"...


11/1 2022


Master LEDER *Omahacupen* 2022...
pytre ligger 2a...
Pix61 ligger 3a...
lazone ligger 4a...
BabyJesus ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha199*...
Nettan kom 2a...
Cina66 kom 3a...


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


9/1 2022


BabyJesus kom 9a i
50 krs "Skalpen" kl 20...


8/1 2022


BabyJesus kom 4a i 200 krs "Långlördag"...
Näshulta kom 4a i 100 krs kl 17...


7/1 2022


pysslingbo LEDER RSOP 2022...
helleman ligger 2a...
Nettan ligger 3a...
lazone ligger 4a...
Råbään ligger 5a...
Dormyman ligger 6a...
Cina66 ligger 7a...
bjarte69 ligger 8a...
Näshulta ligger 9a...
änglabarn ligger 10a...


pysslingbo VANN *Riggen625*...
helleman kom 2a...
Nettan kom 3a...
lazone kom 4a...


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


6/1 2022


Näshulta kom 4a i 100 krs kl 19,30...


5/1 2022


pysslingbo VANN *Riggenfinalen* 2021...
Biggan-48 kom 2a...
Bon100 kom 3a...
BabyJesus kom 4a...
GoBaLi kom 5a...
tappas kom 6a...
Pix61 kom 7a...
Näshulta kom 8a...
balla kom 9a...
Nettan kom 10a...

Fullständigt resultat


Cina66 VANN *Omahafinalen* 2021...
Näshulta kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Pix61 kom 4a...
Mr Gowel kom 5a...
pytre kom 6a...
oPtiMum kom 7a...
Master kom 8a...
Å-Johanna kom 9a...
Dormyman kom 10a...

Fullständigt resultat


4/1 2022


pytre LEDER *Omahacupen* 2022...
lazone ligger 2a...
Pix61 ligger 3a...
Master ligger 4a...
oPtiMum ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha198*...
lazone kom 2a...
Pix61 kom 3a...


BabyJesus kom 4a i 50 krs "omaha" kl 21,30...


3/1 2022


BabyJesus VANN
50 krs "Skalpen" kl 20...


2/1 2022


BabyJesus kom 2a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
Råbään kom 5a i 500 krs "Storskalpen"...
Amaanda kom 2a i 90 krs "Djupet"...


30/12 2021


Näshulta VANN RSOP 2021...
helleman kom 2a...
Master kom 3a...
tappas kom 4a...
Icko1966 kom 5a...
GoBaLi kom 6a...
Nettan kom 7a...
oPtiMum kom 8a...
BabyJesus kom 9a...
Dormyman kom 10a...


balla VANN *Riggen624*...
Icko1966 kom 2a...
Master kom 3a...


Dormyman kom 2a i 50 krs kl 23,30...


29/12 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


28/12 2021


TheDark1 VANN *Omahacupen* 2021...
Master kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...
Näshulta kom 4a...
balla kom 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha197*...
Nettan kom 2a...


Bon100 kom 7a i 66 krs kl 20,45...
Magic-N kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Amaanda kom 5a i "Tvåhundringen" kl 19...


27/12 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...


26/12 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...
Templeton kom 3a i 90 krs kl 10,30...
tappas VANN 90 krs "Sovmorgon"...
tappas VANN
80 krs "Ottan"...


25/12 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas ligger 4a...
GoBaLi ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
BabyJesus är ny 9a...
Dormyman ligger 10a...


pytre VANN *Riggen623*...
BabyJesus kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


Master kom 2a i 90 krs kl 23,45...
Amaanda kom 48a i 1000 krs "Julbefrielsen"...


21/12 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha196*...
Icko1966 kom 2a...


19/12 2021


Näshulta VANN 80 krs "Lunchlådan"...


17/12 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas ligger 4a...
GoBaLi ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...


helleman VANN *Riggen622*...
BabyJesus kom 2a...
lazone kom 3a...


16/12 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
tappas kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...
Näshulta kom 3a i samma...
tappas kom 6a i 90 krs "Sovmorgon"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


14/12 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha195*...
Näshulta kom 2a...


10/12 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas ligger 4a...
GoBaLi ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen621*...
Näshulta kom 2a...
Dormyman kom 3a...


9/12 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


8/12 2021


Icko1966 VANN 91 krs "TheGamblingCabin"...


7/12 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha194*...
BabyJesus kom 2a...


6/12 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...


5/12 2021


Råbään kom 3a i 117 krs "MiniSteken"...
Master kom 2a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
Råbään kom 5a i 180 krs "AfterWork"...


4/12 2021


Råbään kom 2a i 150 krs kl 23...
Råbään VANN 90 krs "Djupet"...
Master kom 3a i "Tvåhundringen" kl 19...


3/12 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas ligger 4a...
GoBaLi ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...


Näshulta VANN *Riggen620*...
Ratch1 kom 2a...
MrJinx13 kom 3a...


1/12 2021


Råbään kom 3a i 228 krs "TheGamblingCabin" kl 19,30...
Amaanda kom 5a i "Tvåhundringen" kl 19...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


30/11 2021


TheDark1 är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha193*...
balla kom 2a...


28/11 2021


Snowsmile kom 12a i SM Omaha 6m...
Master kom 28a i samma...
Råbään kom 18e i 760 krs "Söndagssteken"...
BabyJesus kom 7a i 117 krs MiniSteken"...
Råbään kom 3a i "Tvåhundringen" kl 19...
Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


27/11 2021


BabyJesus kom 16e i 200 krs "Långlördag"...


26/11 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
tappas är ny 4a...
GoBaLi ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
BabyJesus är ny 10a...


Icko1966 VANN *Riggen619*...
tappas kom 2a...
lazone kom 3a...


Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


25/11 2021


BabyJesus kom 7a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


24/11 2021


Råbään VANN 205 krs "Andra Chansen"...
Råbään kom 4a i 91 krs "TheGamblingCabin"...
Råbään kom 2a i 100 krs kl 17...


23/11 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Pix61 VANN *RiggenOmaha192*...
TheDark1 kom 2a...


22/11 2021


Näshulta kom 4a i 80 krs "Lunchlådan"...


20/11 2021


Pix61 kom 9a i SM Omaha 8m...
BabyJesus kom 66a i samma...


19/11 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman är ny 9a...
Mr Gowel ligger 10a...


pysslingbo VANN *Riggen618*...
Nettan kom 2a...
oPtiMum kom 3a...
Dormyman kom 4a...


16/11 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha191*...
oPtiMum kom 2a...


Näshulta kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...


15/11 2021


tappas kom 4a i 180 krs "AfterWork"...


14/11 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


13/11 2021


Amaanda kom 13e i 500 krs SM Fixed Limit...
Tjoppe1 kom 28a i samma...


zydes kom 9a i 500 krs SM Duell...
Amaanda kom 33a i samma...


12/11 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
Dormyman ligger 10a...Mr Gowel VANN *Riggen617*...
eL_pAdRiNo kom 2a...
Fanjunkarn kom 3a...
Nettan kom 4a...


Råbään kom 22a i 610 krs "FredagsFighten"...
Fanjunkarn kom 9a i 93 krs "MiniFighten"...
Näshulta VANN 90 krs "Sovmorgon"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


11/11 2021


Näshulta kom 10a i 180 krs "AfterWork"...


9/11 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha190*...
balla kom 2a...


Pix61 kom delad ETTA i 20 krs "SuperAstrid"...
Näshulta VANN 80 krs "Ottan"...


8/11 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


6/11 2021


tappas VANN 80 krs "Ottan"...


5/11 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Dormyman är ny 9a...
BabyJesus är ny 10a...


eL_pAdRiNo VANN *Riggen616*...
BabyJesus kom 2a...
Dormyman kom 3a...
Icko1966 kom 4a...


Råbään kom 32a i 500 krs SM 6-manna...


2/11 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha189*...
TheDark1 kom 2a...


helleman VANN 90 krs "Djupet"...
tappas VANN 80 krs "Ottan"...


1/11 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


31/10 2021


Å-Johanna kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Master kom 4a i samma...


30/10 2021


Näshulta kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...


29/10 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
Å-Johanna är ny 10a...


Näshulta VANN *Riggen615*...
Cisse1 kom 2a...
SmokinAces kom 3a...
pytre kom 4a...


28/10 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


26/10 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Icko1966 VANN *RiggenOmaha188*...
Mr Gowel kom 2a...


25/10 2021


Näshulta kom 9a i 180 krs "AfterWork"...


23/10 2021


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


22/10 2021


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Bon100 är ny 9a...
BabyJesus ligger 10a...


pytre
VANN *Riggen614*...
Näshulta kom 2a...
Amaanda kom 3a...
helleman kom 4a...


21/10 2021


Näshulta VANN 80 krs "Lunchlådan"...


20/10 2021


Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...
tappas VANN 91 krs "TheGamblingCabin"...
Råbään VANN 180 krs "AfterWork"...
tappas kom 12a i samma...
Näshulta kom 4a i 100 krs kl 17...


19/10 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


INNERSELF VANN *RiggenOmaha187*...
Master kom 2a...
TheDark1 kom 3a...


16/10 2021


Näshulta kom 4a i 180 krs "AfterWork"...


15/10 2021


helleman är ny LEDARE i RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
Master ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
oPtiMum ligger 8a...
BabyJesus ligger 9a...
Bon100 ligger 10a...


Å-Johanna VANN *Riggen613*...
Icko1966 kom 2a...
helleman kom 3a...
oPtiMum kom 4a...


14/10 2021


Råbään VANN 180 krs "AfterWork"...


12/10 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


tappas VANN *RiggenOmaha186*...
TheDark1 kom 2a...


11/10 2021


tappas VANN 80 krs "Ottan"...


8/10 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Master är ny 3a...
GoBaLi ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Icko1966 är ny 7a...
oPtiMum ligger 8a...
BabyJesus ligger 9a...
Bon100 är ny 10a...


Icko1966 VANN *Riggen612*...
tappas kom 2a...
Master kom 3a...
Cisse1 kom 4a...


5/10 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


INNERSELF VANN *RiggenOmaha185*...
tappas kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


1/10 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman är ny 2a...
GoBaLi ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
oPtiMum ligger 7a...
BabyJesus ligger 8a...
Mr Gowel ligger 9a...

Icko1966 ligger 10a...Cas53 VANN *Riggen611*...
kungkent kom 2a...
DartVader kom 3a...
helleman kom 4a...


Master VANN 90 krs kl 23,45...


28/9 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
balla ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha184*...
Näshulta kom 2a...


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...
Näshulta kom 4a i 80 krs "Lunchlådan"...


27/9 2021


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


26/9 2021


Master VANN 50 krs kl 23,30...
Råbään VANN 380 krs "AndraChansen"...


24/9 2021


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
oPtiMum ligger 7a...
BabyJesus är ny 8a...
Mr Gowel ligger 9a...

Icko1966 ligger 10a...


balla VANN *Riggen610*...
oPtiMum kom 2a...
BabyJesus kom 3a...


23/9 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


21/9 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta är ny 4a...
balla ligger 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha183*...
BabyJesus kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


19/9 2021


Master kom 2a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
tappas VANN 80 krs "Ottan"...


18/9 2021


tappas kom 2a i 80 krs "Ottan"...


17/9 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
oPtiMum ligger 7a...
Icko1966 är ny 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
BabyJesus ligger 10a...


balla VANN *Riggen609*...
Å-Johanna kom 2a...
Icko1966 kom 3a...
Mr Gowel kom 4a...


14/9 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta är ny 4a...
balla ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha182*...
oPtiMum kom 2a...


13/9 2021


Bon100 kom 5a i 66 krs kl 20,45...
Amaanda kom 5a i 180 krs "AfterWork"...
Råbään kom 15e i samma...


12/9 2021


Amaanda kom 3a i 117 krs "MiniSteken"...
Amaanda kom 4a i "Tvåhundringen" kl 19...
Å-Johanna kom 3a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
tappas VANN 70 krs kl 14,15...


10/9 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
oPtiMum är ny 7a...
BabyJesus är ny 8a...
Indelible ligger 9a...
Mr Gowel är ny 10a...


tappas VANN *Riggen608*...
Icko1966 kom 2a...
Dormyman kom 3a...
Biggan-48 kom 4a...


Master kom 2a i 250 krs "Kvart över sent"...
Master kom 10a i 305 krs "Andra Chansen"...


8/9 2021


INNERSELF VANN 300 krs "Midnattsmöte"...
Master VANN 90 krs kl 23,45...
INNERSELF kom 3a i 150 krs kl 23...
Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
tappas VANN 90 krs "Sovmorgon"...


7/9 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Näshulta är ny 4a...
balla ligger 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha181*...
Å-Johanna kom 2a...
BabyJesus kom 3a...


6/9 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


4/9 2021


helleman VANN 80 krs "Ottan"...
tappas kom 2a i samma...


3/9 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Nettan är nu 6a...
Indelible ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
BabyJesus ligger 9a...
oPtiMum ligger 10a...


Nettan VANN *Riggen607*...
Å-Johanna kom 2a...
oPtiMum kom 3a...
Master kom 4a...


Råbään kom 6a i 610 krs "Fredagsfighten"...
Master VANN 90 krs kl 23,45...


31/8 2021


Ginette VANN 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
balla ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


lazone VANN *RiggenOmaha180*...
oPtiMum kom 2a...


28/8 2021


Master kom 3a i "Tvåhundringen" kl 20,15...


27/8 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
BabyJesus ligger 9a...
oPtiMum ligger 10a...


Cas53 VANN *Riggen606*...
helleman kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...
Dormyman kom 4a...


Näshulta VANN 50 krs kl 17,45...


26/8 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


25/8 2021


Amaanda kom 2a i 250 krs "Kvart över sent"...
Master VANN
40 krs fixen kl 21,45...
Biggan-48 kom 3a i samma...
Amaanda kom 4a i 90 krs "Djupet"...
Bon100 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
BabyJesus kom 31a i 91 krs "TheGamblingCabin"...
Amaanda kom 7a i "Tvåhundringen" kl 19...
Amaanda kom 2a i 180 krs "AfterWork"...
tappas kom 3a i samma...


24/8 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
balla ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha179*...
Master kom 2a...


22/8 2021


BabyJesus kom 12a i 117 krs MiniSteken"...
Råbään kom 4a i 200 krs "Skalpen" kl 19,30...
Råbään kom 6a i 180 krs "AfterWork"...


20/8 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman är ny 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 är ny 8a...
BabyJesus ligger 9a...
oPtiMum ligger 10a...


helleman VANN *Riggen605*...
Bon100 kom 2a...
Indelible kom 3a...
Råbään kom 4a...


Amaanda kom 6a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Master kom 3a i 50 krs kl 23,30...
Master kom 3a i 150 krs kl 23...
Råbään kom 4a i samma...
Näshulta VANN 180 krs "AfterWork"...


18/8 2021


Master är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
balla ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


oPtiMum VANN *RiggenOmaha178*...
Master kom 2a...


helleman VANN 90 krs "Djupet"...


17/8 2021


pytre VANN 30 krs kl 21,30...


16/8 2021


Cisse1 kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Bon100 kom 6a i samma...
Näshulta VANN 80 krs "Ottan"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


15/8 2021


Råbään VANN 117 krs "MiniSteken"...
Amaanda kom 13e i 760 krs "Söndagssteken"...


14/8 2021


tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


13/8 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
Master ligger 3a...
helleman ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
BabyJesus ligger 8a...
Bon100 ligger 9a...
oPtiMum ligger 10a...


pysslingbo VANN *Riggen604*...
Råbään kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Pix61 kom 4a...


Indelible kom 2a i 66 krs kl 20,45...


12/8 2021


Näshulta kom 3a i 180 krs "AfterWork"...


11/8 2021


Master VANN 150 krs kl 23...
Råbään kom 12a i 410 krs "Lill-lördag"...
Näshulta kom 3a i 90 krs "Sovmorgon"...


10/8 2021


TheDark1 är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
Å-Johanna är ny 3a...
balla ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha177*...
Pix61 kom 2a...
TheDark1 kom 3a...


Fanjunkarn kom 3a i 500 krs "StorSkalpen"...
Näshulta kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...


6/8 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
Master är ny 3a...
helleman ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
Nettan är ny 7a...
BabyJesus ligger 8a...
Bon100 är ny 9a...
oPtiMum ligger 10a...


Nettan VANN *Riggen603*...
Å-Johanna kom 2a...
balla kom 3a...
lazone kom 4a...


Master kom 3a i 90 krs kl 23,45...


4/8 2021


Näshulta kom 3a i
80 krs "Ottan"...


3/8 2021


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


Nettan VANN *RiggenOmaha176*...
TheDark1 kom 2a...


Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


2/8 2021


Master kom 2a i 50 krs "omaha" kl 21,30...


1/8 2021


Råbään kom 2a i 117 krs MiniSteken"...
Råbään kom 3a i 200 krs "Långsöndag"...
Råbään kom 2a i 500 krs "Storskalpen"...
oPtiMum kom 5a i 150 krs kl 23...
Råbään kom 6a i samma...
Råbään kom 7a i 380 krs "andraChansen"...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 3a i 90 krs "Sovmorgon"...


31/7 2021


Fanjunkarn kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Master VANN
40 krs fixen kl 21,45...
BabyJesus kom 2a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
Master kom 3a i samma...
Mr Gowel kom 15e i 90 krs "Djupet"...
zydes kom 19e i samma...
zydes kom 6a i 66 krs kl 20,45...
Näshulta
VANN 20 krs "SuperAstrid" kl 20...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...


30/7 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
BabyJesus ligger 7a...
Mr Gowel är ny 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Bon100 är ny 10a...


Master VANN *Riggen602*...
GoBaLi kom 2a...
Fanjunkarn kom 3a...
pysslingbo kom 4a...


oPtiMum kom 14e i 610 krs "Fredagsfighten"...
Nettan kom 3a i 90 krs "Djupet"...
Magic-N kom 5a i samma...
Amaanda kom 22a i samma...
tappas kom 3a i 80 krs "Ottan"...
tappas
kom 2a i 70 krs "Tuppen"...


29/7 2021


tappas kom 2a i 80 krs "Ottan"...


28/7 2021


tappas VANN 70 krs "Tuppen"...
tappas
VANN
60 krs "Morgonstund"...


27/7 2021


Amaanda kom 4a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Master kom 2a i 90 krs kl 23,45...
Snowsmile kom 3a i 50 krs kl 23,30...
Master kom 5a i samma...


Master LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


Nettan VANN *RiggenOmaha175*...
Master kom 2a...


zydes kom 13e i 180 krs "AfterWork"...


26/7 2021


Dormyman
VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


25/7 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


24/7 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...
tappas kom 2a i 80 krs "Ottan"...


23/7 2021


GoBaLi LEDER RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
tappas är ny 5a...
Indelible ligger 6a...
BabyJesus ligger 7a...
oPtiMum är ny 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Nettan är ny 10a...


Cisse1 VANN *Riggen601*...
Bon100 kom 2a...
Nettan kom 3a...


Dormyman kom 5a i 75 krs kl 22,30...
Master kom 4a i 305 krs "AndraChansen" kl 22...
Magic-N kom 7a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Magic-N kom 15e i 90 krs "Djupet"...
tappas kom 3a i 80 krs "Ottan"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


20/7 2021


Master är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


GoBaLi VANN *RiggenOmaha174*...
Master kom 2a...


18/7 2021


Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


17/7 2021


Magic-N kom 4a i 200 krs "Långlördag"...
Master kom 4a i 150 krs kl 23...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


16/7 2021


GoBaLi är ny LEDARE i RSOP...
Näshulta ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master ligger 4a...
Indelible ligger 5a...
tappas ligger 6a...
BabyJesus ligger 7a...
Mr Gowel ligger 8a...
oPtiMum är ny 9a...
Icko1966 ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen600*...
Å-Johanna kom 2a...
Master kom 3a...


oPtiMum kom 5a i 150 krs kl 23...
Amaanda VANN 200 krs kl 19...


15/7 2021


Amaanda kom 3a i 150 krs kl 23...
Pix61 kom 18e i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...
Master kom 2a i 300 krs kl 22...
Bon100 kom 4a i 30 krs kl 21,30...
Magic-N kom 18e i 90 krs "Djupet"...


13/7 2021


TheDark1 är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
Master ligger 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta är ny 5a...


Näshulta VANN *RiggenOmaha173*...
BabyJesus kom 2a...
balla kom 3a...


Cisse1 kom 5a i 30 krs "Turbotisdag"...


11/7 2021


Råbään kom
11a i 117 krs "MiniSteken"...
Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Master kom 4a i "Tvåhundringen" kl 19...
Amaanda kom 6a i 180 krs "AfterWork"...
helleman VANN 50 krs "Skalpen kl 16,45...
Näshulta VANN 80 krs "Lunchlådan"...


10/7 2021


helleman VANN 50 krs "Skalpen kl 16,45...


9/7 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Master är ny 4a...
Indelible ligger 5a...
tappas ligger 6a...
BabyJesus är ny 7a...
Mr Gowel ligger 8a...
Icko1966 ligger 9a...
oPtiMum är ny 10a...


Master VANN *Riggen599*...
pytre kom 2a...
GoBaLi kom 3a...
lazone kom 4a...


Amaanda kom 9a i 500 krs "Storskalpen"...
Cas53 kom 5a i 66 krs kl 20,45...


8/7 2021


Magic-N VANN
50 krs "Skalpen" kl 20...


7/7 2021


BabyJesus kom 8a i 80 krs "Lunchlådan"...
BabyJesus kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...
tappas kom 3a i samma...


6/7 2021


Master är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Cas53 är ny 5a...


Master VANN *RiggenOmaha172*...
TheDark1 kom 2a...
pytre kom 3a...


Amaanda kom 3a i 500 krs "Storskalpen"...
helleman kom 4a i 80 krs "Ottan"...


4/7 2021


Råbään kom 7a i 760 krs "Söndagssteken"...
BabyJesus kom 3a i 117 krs "MiniSteken"...


3/7 2021


oPtiMum kom 3a i 150 krs kl 23...
Amaanda kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Amaanda kom 6a i 500 krs "Storskalpen"...
helleman VANN 90 krs "Djupet"...
Fanjunkarn kom 3a i 400 krs "Lördagsskalpen"...
Master VANN 50 krs kl 16,30...
Å-Johanna kom 3a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


2/7 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Master är ny 6a...
Mr Gowel är ny 7a...
BabyJesus är ny 8a...
Icko1966 ligger 9a...
SmokinAces ligger 10a...


Master VANN *Riggen598*...
Bon100 kom 2a...
oPtiMum kom 3a...30/6 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


29/6 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
Master är ny 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
oPtiMum ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha171*...
Cisse1 kom 2a...


Biggan-48 kom 3a i 20 krs "Kvällskvisten"...
helleman kom 3a i 90 krs "Djupet"...
Amaanda VANN 500 krs "Storskalpen"...
BabyJesus
kom 3a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
tappas VANN 80 krs "Lunchlådan"...


27/6 2021


Biggan-48 VANN 20 krs kl 22,30...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


26/6 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Icko1966 ligger 6a...
Master är ny 7a...
Mr Gowel ligger 8a...
SmokinAces ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...helleman VANN *Riggen597*...
Bon100 kom 2a...
Nettan kom 3a...


BabyJesus
kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


25/6 2021


Amaanda kom 3a i 610 krs "FredagsFihten...


24/6 2021


Näshulta kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...
tappas VANN 80 krs "Ottan"...


23/6 2021


BabyJesus kom 3a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
Näshulta VANN 90 krs "Sovmorgon"...


22/6 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Master ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
oPtiMum är ny 5a...


Mr Gowel VANN *RiggenOmaha170*...
Cas53 kom 2a...


BabyJesus
kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


21/6 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...
Näshulta VANN 80 krs "Lunchlådan"...
Näshulta VANN 90 krs "Sovmorgon"...


18/6 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Icko1966 ligger 6a...
Mr Gowel är ny 7a...
Master är ny 8a...
SmokinAces ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...pytre
VANN *Riggen596*...
Råbään kom 2a...
pysslingbo kom 3a...
Å-Johanna kom 4a...


17/6 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Dormyman VANN 20 krs "SuperAstrid" kl 20...


16/602021


Å-Johanna VANN 20 krs omaha kl 23...


15/6 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Master är ny 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...Master VANN *RiggenOmaha169*...
oPtiMum kom 2a...BabyJesus kom 3a i 50 krs "omaha" kl 21,30...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


14/6 2021


BabyJesus VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...
Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...13/6 2021


BabyJesus kom 4a i 117 krs "Ministeken"...
tappas kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...


12/6 2021


tappas kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...
tappas kom 2a i 70 krs "Tuppen"...


11/6 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Icko1966 ligger 6a...
SmokinAces ligger 7a...
Mr Gowel ligger 8a...
Master ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...tappas VANN *Riggen595*...
Indelible kom 2a...
Icko1966 kom 3a...
Näshulta kom 4a...9/6 2021


BabyJesus kom 5a i 50 krs "TheGamblingCabin-Omaha" kl 21,30..
BabyJesus kom 31a i 91 krs "TheGamblingCabin"...


8/6 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...Cas53
VANN *RiggenOmaha168*...
lazone kom 2a...


6/6 2021


BabyJesus VANN 50 krs omaha kl 21,30...


4/6 2021


Näshulta LEDER  RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
Icko1966 är ny 6a...
SmokinAces ligger 7a...
Mr Gowel är ny 8a...
Master ligger 9a...
BabyJesus ligger 10a...helleman VANN *Riggen594*...
oPtiMum kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Icko1966 kom 4a...


Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


3/6 2021


BabyJesus kom 5a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 19,30...
BabyJesus kom 6a i 91 krs "TheGamblingCabin"...
Näshulta VANN 70 krs "Tuppen"...


1/6 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...balla VANN *RiggenOmaha167*...
BabyJesus kom 2a...


helleman kom 2a i 80 krs "Ottan"...
Näshulta kom 3a i samma...


31/5 2021


helleman VANN 90 krs "Djupet"...
Näshulta kom 7a i 180 krs "AfterWork"...


28/5 2021


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
helleman är ny 3a...
Indelible ligger 4a...
tappas ligger 5a...
SmokinAces ligger 6a...
Icko1966 är ny 7a...
Master ligger 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
BabyJesus är ny 10a...


Näshulta VANN *Riggen593*...
helleman kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Amaanda kom 4a...


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...
Näshulta VANN
80 krs "Ottan"...


27/5 2021


Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


26/5 2021


BabyJesus kom 11a i 91 krs "TheGamblingCabin"...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...
Näshulta VANN
80 krs "Lunchlådan"...
Näshulta kom 2a i 90 krs "Sovmorgon"...


25/5 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...Cas53
VANN *RiggenOmaha166*...
Cisse1 kom 2a...
TheDark1 kom 3a...


Näshulta kom 3a i 30 krs "Toppen" kl 19...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...


22/5 2021


Näshulta kom 4a i 90 krs "Sovmorgon"...


21/5 2021


GoBaLi LEDER RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
Indelible ligger 3a...
helleman ligger 4a...
tappas ligger 5a...
SmokinAces ligger 6a...
Master ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Mr Gowel är ny 9a...
Pix61 ligger 10a...


Bon100 VANN *Riggen592*...
Mr Gowel kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Indelible kom 4a...
Rikard10 kom 5a...


Råbään kom 5a i 610 krs "Fredagsfighten"...


20/5 2021


Näshulta kom 4a i 70 krs kl 11,30...
Näshulta kom 3a i 80 krs "Ottan"...


19/5 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


18/5 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna är ny 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha165*...
Näshulta kom 2a...


tappas VANN 80 krs "Ottan"...
tappas kom 2a i 70 krs "Tuppen"...


14/5 2021


GoBaLi LEDER RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
Indelible ligger 3a...
helleman är ny 4a...
tappas ligger 5a...
SmokinAces ligger 6a...
Master ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Pix61 ligger 9a...
Mr Gowel är ny 10a...


helleman VANN *Riggen591*...
Näshulta kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...
Bon100 kom 4a...


Å-Johanna VANN 20 krs omaha kl 23...


11/5 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla är ny 2a...
Master ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...balla VANN *RiggenOmaha164*...
Å-Johanna kom 2a...
Icko1966 kom 3a...


7/5 2021


GoBaLi LEDER RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
Indelible är ny 3a...
SmokinAces ligger 4a...
tappas är ny 5a...
helleman ligger 6a...
Master ligger 7a...
Icko1966 ligger 8a...
Pix61 är ny 9a...
BabyJesus är ny 10a...


tappas VANN *Riggen590*...
Dormyman kom 2a...
kungkent kom 3a...
Råbään kom 4a...
Indelible kom 5a...


4/5 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
Master är ny 2a...
balla ligger 3a...
Å-Johanna ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


Master VANN *RiggenOmaha163*...
oPtiMum kom 2a...
BabyJesus kom 3a...


1/5 2021


Å-Johanna kom 2a i 50 krs omahan kl 21,30...


30/4 2021


GoBaLi LEDER RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
helleman ligger 5a...
Icko1966 är ny 6a...
Master ligger 7a...
tappas är ny 8a...
Mr Gowel ligger 9a...
Pix61 är ny 10a...


GoBaLi VANN *Riggen589*...
Icko1966 kom 2a...
TheDark1 kom 3a...
Dormyman kom 4a...


Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


28/4 2021


BabyJesus kom 6a i 50 krs "TheGamblingCabin-Omaha" kl 21,30..


27/4 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


lazone VANN *RiggenOmaha162*...
Cas53 kom 2a...
TheDark1 kom 3a...


25/4 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


23/4 2021


GoBaLi är ny LEDARE i RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
helleman är ny 5a...
Master ligger 6a...
Mr Gowel ligger 7a...
BabyJesus är ny 8a...
tappas ligger 9a..
Icko1966 ligger 10a...


helleman VANN *Riggen588*...
GoBaLi kom 2a...
Amaanda kom 3a...
BabyJesus kom 4...


Pix61 kom 3a i "MiniFighten"...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...


20/4 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha161*...
Mr Gowel kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


18/4 2021


Näshulta kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


16/4 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
Master ligger 5a...
Mr Gowel ligger 6a...
Icko1966 ligger 7a...
tappas är ny 8a..
BabyJesus ligger 9a...
helleman är ny 10a...


helleman VANN *Riggen587*...
Bon100 kom 2a...
lazone kom 3a...
Amaanda kom 4a...


BabyJesus kom 2a i 50 krs omahan kl 21,30...


13/4 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna ligger 3a...
Master ligger 4a...
Näshulta är ny 5a...


tappas VANN *RiggenOmaha160*...
TheDark1 kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...


12/4 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...
Näshulta kom 2a i 80 krs "Lunchlådan"...


9/4 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
Master ligger 5a...
Mr Gowel ligger 6a...
Icko1966 är ny 7a...
BabyJesus ligger 8a...
tappas är ny 9a...
Pix61 ligger 10a...


Icko1966 VANN *Riggen586*...
tappas kom 2a...
Jimmy D92 kom 3a...
k-b kom 4a...
SmokinAces kom 5a...


Amaanda VANN 250 krs "Kvart över sent"...
Master kom 4a i samma..
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


7/4 2021


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 19,30...


6/4 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Å-Johanna är ny 3a...
Master är ny 4a...
pytre ligger 5a...


Å-Johanna VANN *RiggenOmaha159*...
Näshulta kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...


Biggan-48 kom 4a i
40 krs fixen kl 21,45...
BabyJesus kom 9a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


5/4 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...
Biggan-48 kom 5a i 30 krs kl 13,45...


4/4 2021


BabyJesus kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Master kom 3a i 50 krs kl 15,15...


2/4 2021


Näshulta kom 2a i 50 krs kl 17,45...
Näshulta kom 2a i 80 krs "Ottan"...


1/4 2021


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible är ny 4a...
Master ligger 5a...
Mr Gowel ligger 6a...
BabyJesus ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
tappas är ny 10a...


Näshulta VANN *Riggen585*...
Indelible kom 2a...
tappas kom 3a...
Biggan-48 kom 4a...
helleman kom 5a...


31/3 2021


Näshulta kom 3a i 80 krs "Ottan"...


30/3 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
pytre är ny 3a...
Nettan ligger 4a...
Master ligger 5a...


tappas VANN *RiggenOmaha158*...
balla kom 2a...
Master kom 3a...


29/3 2021


Näshulta kom 3a i 50 krs kl 17,45...
Näshulta kom 3a i 90 krs "Sovmorgon"...


26/3 2021


GoBaLi LEDER RSOP 2021...
SmokinAces ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Master är ny 4a...
Indelible ligger 5a...
Mr Gowel är ny 6a...
BabyJesus ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
Icko1966 är ny 10a...


Mr Gowel VANN *Riggen584*...
TheDark1 kom 2a...
Master kom 3a...
Näshulta kom 4a...
Bon100 kom 5a...


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Näshulta kom 2a i 70 krs "Tuppen"...


25/3 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


23/3 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
Nettan är ny 3a...
pytre ligger 4a...
Master ligger 5a...


Nettan VANN *RiggenOmaha157*...
Näshulta kom 2a...
Pix61 kom 3a...


22/3 2021


BabyJesus VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...


20/3 2021


Magic-N kom 16e i 200 krs "Långlördag"...
balla kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...
Näshulta kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...


19/3 2021


GoBaLi är ny LEDARE i RSOP 2021...
SmokinAces ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Indelible är ny 4a...
Master ligger 5a...
BabyJesus ligger 6a...
Pix61 är ny 7a...
Mr Gowel ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
tappas ligger 10a...


Indelible VANN *Riggen583*...
GoBaLi kom 2a...
Icko1966 kom 3a...
Pix61 kom 4a...
Dormyman kom 5a...


Amaanda kom 3a i 93 krs "MiniFighten"...
BabyJesus kom 14e i samma...


18/3 2021


Magic-N kom 2a i 90 krs "Djupet"...


16/3 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
Å-Johanna är ny 5a...

Å-Johanna VANN *RiggenOmaha156*...
tappas kom 2a...
Näshulta kom 3a...


14/3 2021


Magic-N kom 21a i 117 krs "MiniSteken"...
Magic-N VANN 90 krs "Djupet"...


13/3 2021


Magic-N dealade till sig en delad VINST i 200 krs "Långlördag"...


12/3 2021


SmokinAces LEDER RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
BabyJesus är ny 4a...
Master är ny 5a...
Indelible ligger 6a...
Mr Gowel ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
tappas ligger 10a...


Master VANN *Riggen582*...
BabyJesus kom 2a...
k-b kom 3a...
Amaanda kom 4a...
Mr Gowel kom 5a...


11/3 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


10/3 2021


Näshulta kom 2a i 100 krs kl 19,30...


9/3 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
balla är ny 2a...
pytre ligger 3a...
Master ligger 4a...
Mr Gowel ligger 5a...

Pix61 VANN *RiggenOmaha155*...
BabyJesus kom 2a...
balla kom 3a...

Näshulta VANN 80 krs "Ottan"...


7/3 2021


tappas VANN 80 krs "Ottan"...


6/3 2021


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


5/3 2021


SmokinAces LEDER RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
BabyJesus är ny 5a...
Mr Gowel är ny 6a...
Nettan ligger 7a...
Pix61 ligger 8a...
Master ligger 9a...
tappas ligger 10a...


Mr Gowel VANN *Riggen581*...
BabyJesus kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Cisse1 kom 4a...
Master kom 5a...


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...


2/3 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Master är ny 4a...
Mr Gowel är ny 5a...

Master VANN *RiggenOmaha154*...
Mr Gowel kom 2a...
oPtiMum kom 3a...

Näshulta VANN 100 krs kl 17...


1/3 2021


tappas VANN 90 krs "Djupet"...


28/2 2021


Amaanda kom 2a i 760 krs "Söndagssteken"...
Amaanda VANN 200 krs "Långsöndag"...


26/2 2021


SmokinAces LEDER RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Indelible är ny 4a...
Nettan ligger 5a...
tappas är ny 6a...
Pix61 är ny 7a...
BabyJesus ligger 8a...
Master ligger 9a...
helleman ligger 10a...


tappas VANN *Riggen580*...
Indelible kom 2a...
Pix61 kom 3a...
Råbään kom 4a...
Näshulta kom 5a...


23/2 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
pytre ligger 2a...
balla ligger 3a...
Nettan är ny 4a...
Näshulta är ny 5a...

Näshulta VANN *RiggenOmaha153*...
lazone kom 2a...


19/2 2021


SmokinAces är ny LEDARE i RSOP 2021...
GoBaLi ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
Nettan är ny 4a...
BabyJesus ligger 5a...
Indelible ligger 6a...
helleman är ny 7a...
oPtiMum ligger 8a...
Master är ny 9a...
Pix61 är ny 10a...


SmokinAces VANN *Riggen579*...
Nettan kom 2a...
Master kom 3a...
Pix61 kom 4a...
Fanjunkarn kom 5a...


Å-Johanna VANN 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


16/2 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
pytre är ny 2a...
balla ligger 3a...
Mr Gowel ligger 4a...
Nettan ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha152*...
TheDark1 kom 2a...
Master kom 3a...


14/2 2021


Pix61 kom 26a i 760 krs "Söndagssteken"...


13/2 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


12/2 2021


GoBaLi är ny LEDARE i RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
SmokinAces ligger 3a...
Indelible ligger 4a...
BabyJesus är ny 5a...
Amaanda är ny 6a..
oPtiMum ligger 7a...
Nettan ligger 8a...
helleman ligger 9a...
Kattjäveln ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen578*...
BabyJesus kom 2a...
zydes kom 3a...
balla kom 4a...


9/2 2021


TheDark1 är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
balla ligger 2a...
pytre ligger 3a...
Mr Gowel ligger 4a...
Nettan ligger 5a...

TheDark1 VANN *RiggenOmaha151*...
Pix61 kom 2a...
Mr Gowel kom 3a...

Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...


5/2 2021


Näshulta är ny LEDARE i RSOP 2021...
SmokinAces ligger 2a...
GoBaLi är ny 3a...
Indelible ligger 4a...
oPtiMum är ny 5a...
Nettan ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Amaanda är ny 8a..
BabyJesus ligger 9a...
Kattjäveln är ny 10a...


GoBaLi VANN *Riggen577*...
tappas kom 2a...
Näshulta kom 3a...
oPtiMum kom 4a...
Mr Gowel kom 5a...


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...
Tjoppe1 kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Amaanda kom 4a i 70 krs kl 17,30...
helleman kom 10a i samma...
Cisse1 kom 11a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Dormyman kom 12a i samma...


3/2 2021


BabyJesus kom 4a i 50 krs "TheGamblingCabin-Omaha" kl 21,30..


2/2 2021


balla LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 är ny 2a...
pytre ligger 3a...
Mr Gowel ligger 4a...
Nettan ligger 5a...

Icko1966 VANN *RiggenOmaha150*...
TheDark1 kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


Biggan-48 kom 3a i
40 krs fixen kl 21,45...
Pix61 kom 6a i 30 krs "MiniTurbotisdag"...
Bon100 kom 8a i samma...
31/1 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...


30/1 2021


Råbään kom 3a i 5000 krs "POY-Finalen"... 70 000 i prispengar! Grattis...


29/1 2021


SmokinAces är ny LEDARE i RSOP 2021...
Näshulta ligger 2a...
Indelible ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
helleman ligger 6a...
Spacy är ny 7a...
BabyJesus ligger 8a...
Amaanda ligger 9a...
oPtiMum ligger 10a...


SmokinAces VANN *Riggen576*...
Icko1966 kom 2a...
Spacy kom 3a...
Råbään kom 4a...
Å-Johanna kom 5a...


27/1 2021


Biggan-48 kom 4a i
40 krs fixen kl 21,45...
BabyJesus kom 32a i 91 krs "TheGamblingCabin"...


26/1 2021


balla är ny LEDARE i *Omahacupen* 2021...
pytre ligger 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Mr Gowel är ny 4a...
Nettan ligger 5a...

Mr Gowel VANN *RiggenOmaha149*...
balla kom 2a...
oPtiMum kom 3a...


25/1 2021


Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
helleman kom 3a i 80 krs "Ottan"...


24/1 2021


Pix61 kom 5a i 117 krs "MiniSteken"...
Råbään kom 12a i samma...
Pix61 kom 3a i "Tjugan" kl 1...
Pix61 kom 3a i 20 krs omaha kl 23...
Biggan-48 kom 2a i
40 krs fixen kl 21,45...
Pix61 kom 3a i 50 krs omaha kl 21,30...
Amaanda kom 3a i 200 krs "Långsöndag"...
helleman kom 3a i 90 krs "Djupet" kl 21...
Dormyman VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


23/1 2021


Råbään kom 2a i 400 krs "Lördagsskalpen" kl 20...
Pix61 VANN 20 krs 6m kl 19,30...
Amaanda kom 2a i 200 krs "Middagskampen" kl 18,30...
Amaanda VANN 180 krs "AfterWork" kl 18...
helleman 3a i 90 krs "Sovmorgon" kl 9,30...


22/1 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
SmokinAces ligger 2a...
Indelible ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
Nettan är ny 5a...
helleman ligger 6a...
Amaanda ligger 7a...
BabyJesus är ny 8a...
oPtiMum ligger 9a...
Rikard10 är ny 10a...Pix61 VANN *Riggen575*...
BabyJesus kom 2a...
Nettan kom 3a...
Spacy kom 4a...
Mikey666 kom 5a...


21/1 2021


Dormyman kom 2a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


20/1 2021


Biggan-48 VANN
20 krs fixen kl 19,45...
Råbään kom 6a i 180 krs "AfterWork"...
Amaanda kom 2a i 80 krs "Ottan"...


19/1 2021


pytre LEDER *Omahacupen* 2021...
balla är ny 2a...
TheDark1 ligger 3a...
Nettan är ny 4a...
Näshulta ligger 5a...


balla VANN *RiggenOmaha148*...
staigen kom 2a...
Nettan kom 3a...


Dormyman VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


18/1 2021


Biggan-48 kom 4a i 30 krs kl 13,45...


17/1 2021


Amaanda VANN 200 krs "Långsöndag"...
Råbään kom 4a i 180 krs "AfterWork"...
helleman kom 2a i 70 krs kl 17,30...
Biggan-48 kom 2a i
20 krs fixen kl 19,45...


16/1 2021


oPtiMum kom 4a i "Tvåhundringen" kl 19...


15/1 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
SmokinAces ligger 2a...
Indelible ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
helleman ligger 5a...
Amaanda ligger 6a...
oPtiMum ligger 7a...
Nettan ligger 8a...
Fanjunkarn ligger 9a...
Dormyman ligger 10a...


SmokinAces VANN *Riggen574*...
Amaanda kom 2a...
TheDark1 kom 3a...
Råbään kom 4a...
Näshulta kom 5a...


Pix61 kom 4a i 20 krs 6m kl 19,30...
tappas kom 4a i "Ottan"...
tappas VANN 70 krs "Tuppen"...


14/1 2021


Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...

Uppdaterad bild i bildgalleriet :)


12/1 2021


pytre LEDER *Omahacupen* 2021...
TheDark1 ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
balla ligger 4a...
Cisse1 ligger 5a...


pytre VANN *RiggenOmaha147*...
Näshulta kom 2a...
balla kom 3a...


Pix61 VANN 20 krs omahan kl 23...
Pix61 kom 5a i 50 krs omahan kl 21,30...
TheDark1 kom 17e i 20 krs "SuperAstrid"...
Pix61 kom 25a i samma...
Amaanda kom 2a 200 krs "Middagskampen"...


11/1 2021


Näshulta kom 3a i 90 krs "Sovmorgon"...


10/1 2021


Biggan-48 VANN
40 krs fixen kl 21,45...


9/1 2021


GoBaLi kom 2a i 200 krs "Långlördag"...


8/1 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
Indelible ligger 2a...
GoBaLi ligger 3a...
helleman ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
oPtiMum ligger 6a...
Dormyman ligger 7a...
Fanjunkarn ligger 8a...
Spacy ligger 9a...
Kattjäveln ligger 10a...


Indelible VANN *Riggen573*...
GoBaLi kom 2a...
Näshulta kom 3a...
Fanjunkarn kom 4a...
Nettan kom 5a...


Icko1966 kom 11a i 610 krs "FredagsFighten"...


7/1 2021


Å-Johanna kom 8a i 50 krs omahan kl 21,30...
Amaanda kom 2a i 300 krs "Efter Åtta" kl 20,30...
Amaanda kom 2a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
oPtiMum kom 5a i samma...
Råbään kom 10a i 250 krs "Torsdagskampen"...
Råbään kom 6a i "Tvåhundringen" kl 19...
Råbään kom 7a i 180 krs "AfterWork"...


5/1 2021


TheDark1 LEDER *Omahacupen* 2021...
pytre ligger 2a...
Cisse1 ligger 3a...
Master ligger 4a...
BabyJesus ligger 5a...


TheDark1 VANN *RiggenOmaha146*...
pytre kom 2a...
Cisse1 kom 3a...


3/1 2021


helleman VANN 117 krs "MiniSteken"...
Amaanda kom 8a i 760 krs "Söndagssteken"...
Amaanda kom 10a i 380 krs "AndraChansen"...
oPtiMum kom 12a i 180 krs "AfterWork"...


2/1 2021


Näshulta VANN *Riggenfinalen* 2020...
tappas kom 2a...
pysslingbo kom 3a...
oPtiMum kom 4a...
helleman kom 5a...
Dormyman kom 6a...
Bon100 kom 7a...
Nettan kom 8a...
Amaanda kom 9a...
Fanjunkarn kom 10a...


tappas VANN *Omahafinalen* 2020...
TheDark1 kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...
eL_pAdRiNo kom 4a...
BabyJesus kom 5a...
Mr Gowel kom 6a...
oPtiMum kom 7a...
lazone kom 8a...
Bon100 kom 9a...
Dormyman kom 10a...


Näshulta kom 2a i 180 krs "AfterWork"...
Amaanda kom 6a i samma...


1/1 2021


Näshulta LEDER RSOP 2021...
helleman ligger 2a...
Shejke ligger 3a...
Dormyman ligger 4a...
oPtiMum ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
GoBaLi ligger 7a..
Indelible ligger 8a...
Spacy ligger 9a...
Icko1966 ligger 10a...


Näshulta VANN *Riggen572*...
helleman kom 2a...
Shejke kom 3a...
Dormyman kom 4a...
oPtiMum kom 5a...


Amaanda kom 26a i 610 krs "FredagsFighten"...
Näshulta kom 3a i 90 krs "Sovmorgon"...