Nyheter om *Riggen* & dess sköna medlemmar

Tillbaka till förstasidan             Tidigare nyheter
 

14/11 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda kom 11a i "Lill-Lördag"...
Babelfisk kom 14e i "MiniLördag"...
Nettan VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...
SSKforever kom 4a i samma...
Tjoppe1 kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 2a i 100 krs kl 19,30...


13/11 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Pix61 VANN 20 krs omaha hi/lo kl 20,15...
Amaanda kom 2a i "AfterWork"...
SSKforever kom 11a i samma...

Nettan VANN *RiggenOmaha36*...
SSKforever kom 2a...


11/11 2018


Å-Johanna kom 46a i SM-Omaha...
grön kom 60e i samma...


10/11 2018


Nettan kom 4a i 75 krs kl 22,30...
BabyJesus kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 2a i "SuperAstrid"...
BabyJesus kom 18e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


9/11 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
helleman ligger 4a...
acdc ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
maria68 ligger 7a...
Robban1720 ligger 8a...
Amaanda är ny 9a...
Dormyman ligger 10a...


Amaanda VANN *Riggen460*...
BabyJesus kom 2a...
Tjoppe1 kom 3a...
Näshulta kom 4a...
balder 72 kom 5a...


Råbään kom 7a i "FredagsFighten"...
BabyJesus kom 17e i "MiniFighten"...


8/11 2018


Tjoppe1 VANN 30 krs kl 20,30...
Tjoppe1 kom 3a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Tjoppe1 kom 3a i 100 krs kl 19,30...
Tjoppe1 VANN "Tvåhundringen" kl 19...
Tjoppe1 kom 8a i "Toppen" kl 19...
Tjoppe1 kom 4a i "Tjugan" kl 18...
Tjoppe1 kom 4a i 50 krs kl 17,45...


7/11 2018


Tjoppe1 VANN 300 krs "Midnattsmöte"...
Tjoppe1 VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...


6/11 2018


Tjoppe1 VANN 300 krs "Midnattsmöte"...

Nettan VANN *RiggenOmaha35*...
SSKforever kom 2a...


4/11 2018


BabyJesus kom 3a i "MiniSteken"...


3/11 2018


SSKforever kom 8a i 30 krs kl 13,45...
Babelfisk kom 9a i samma...


2/11 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
helleman ligger 4a...
acdc ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
maria68 ligger 7a...
Robban1720 ligger 8a...
Dormyman är ny 9a...
Mikey666 ligger 10a...


pytre VANN *Riggen459*...
Cisse1 kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Bon100 kom 4a...
Tjoppe1 kom 5a...


Å-Johanna kom 2a i "Tjugan" kl 23,45...
Tjoppe1 kom 12a i "AndraChansen"...
Tjoppe1 kom 27a i "Kvällskvisten"...
Tjoppe1 kom 3a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Tjoppe1 kom 12a i 100 krs kl 19,30...
Tjoppe1 kom 8a i "Toppen" kl 19...
Tjoppe1 VANN "Kvällspotten"...
Tjoppe1 kom 7a i 50 krs kl 16,30...


30/10 2018


balder 72 VANN *RiggenOmaha34*...
Cisse1 kom 2a...


29/10 2018


Näshulta kom 8a i "Djupet"...
grön kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


28/10 2018


Robban1720 kom 77a i SM 6-m...
innerself kom 94a i samma...
Å-Johanna kom 3a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


27/10 2018


Näshulta kom 3a i "Tuppen"...


26/10 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
helleman är ny 4a...
acdc ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
maria68 ligger 7a...
Robban1720 ligger 8a...
Mikey666 ligger 9a...
Dormyman ligger 10a...


helleman VANN *Riggen458*...
Näshulta kom 2a...
Hoken78 kom 3a...
CarlZBerg kom 4a...


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
grön VANN 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
grön kom 12a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Näshulta kom 5a i "Ottan"...
Näshulta kom 2a i "Tuppen"...


25/10 2018


Pix61 VANN 50 krs "Skalpen" kl 0,15...
Babelfisk kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 9a i samma...
balla VANN 20 krs-fixen kl 19,45...
Tjoppe1 kom 8a i 100 krs kl 19,30...
Amaanda kom 10a i "AfterWork"...
Tjoppe1 VANN 50 krs kl 17,45...
Babelfisk VANN 70 krs kl 11,30...


24/10 2018


Amaanda kom 8a i "Lill-Lördag"...
Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda kom 8a i 205 krs "AndraChansen"...
SSKforever kom 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
helleman kom 2a i "Djupet"...
Babelfisk kom 7a i 66 krs kl 20,45...


23/10 2018


Babelfisk kom 2a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...

BabyJesus VANN *RiggenOmaha33*...
GoBaLi kom 2a...

Näshulta VANN 100 krs kl 17...
Å-Johanna VANN "Flop'n'Go" kl 15,45...
Näshulta kom 5a i 70 krs kl 11,30...
Näshulta kom 3a i "Ottan"...


22/10 2018


Å-Johanna kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna kom 5a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


21/10 2018


Dormyman kom 4a i "MiniSteken"...


20/10 2018
 

Å-Johanna VANN "Tjugan" kl 2...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
BabyJesus kom 3a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Babelfisk kom 3a i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 25a i samma...
Amaanda kom 7a i "AfterWork"...


19/10 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Robban1720 är ny 7a...
helleman ligger 8a...
Mikey666 är ny 9a...
Dormyman ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen457*...
Robban1720 kom 2a...
Mikey666 kom 3a...
helleman kom 4a...


Tjoppe1 kom 7a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Tjoppe1 kom 6a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Tjoppe1 VANN "Pokerlotto" kl 21,10...
Tjoppe1 VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...
Tjoppe1 kom 8a i 100 krs kl 19,30...
Tjoppe1 kom 11a i "Tvåhundringen" kl 19...
Å-Johanna kom 5a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


18/10 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...


16/10 2018


BabyJesus kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...

balla VANN *RiggenOmaha32*...
Dormyman kom 2a...

Dormyman VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Å-Johanna kom 3a i samma...


15/10 2018


Å-Johanna kom 3a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


14/10 2018


Amaanda VANN "LångSöndag"...
Amaanda kom 3a i 150 krs kl 23...
Å-Johanna VANN "Kvällskvisten"...
Amaanda kom 10a i "AfterWork"...


13/10 2018


BabyJesus kom 17e i "LångLördag"...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 4a i "Sovmorgon"...


12/10 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Robban1720 ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
Amaanda ligger 10a...


innerself VANN *Riggen456*...
SmokinAces kom 2a...
maria68 kom 3a...
Näshulta kom 4a...
SSKforever kom 5a...


Dormyman VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 2a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


11/10 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 3a i "SuperAstrid"...


10/10 2018


Only kom 8a i "Torsdagskampen"...
Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...


9/10 2018


Babelfisk kom 2a i 30 krs kl 21,30...
Babelfisk VANN "SuperAstrid"...
BabyJesus kom 5a i 50 krs "Skalpen" kl 20...

Å-Johanna VANN *RiggenOmaha31*...
Nettan kom 2a...

acdc kom 10a i "AfterWork"...


8/10 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Only kom 2a i 300 krs kl 22...
Only kom 9a i "Djupet"...
Amaanda VANN "Tvåhundringen" kl 19...
BabyJesus kom 6a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Only VANN "AfterWork"...


7/12 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...


5/10 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
helleman ligger 7a...
Robban1720 är ny 8a...
Dormyman ligger 9a...
Amaanda är ny 10a...


Mr Gowel VANN *Riggen455*. Men då han var gästspelare räknas...
Robban1720 som VINNARE av *Riggen455*...
Amaanda blev då 2a...
Pix61 3a...
SSKforever 4a...


Å-Johanna kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


4/10 2018


Only kom 5a i 150 krs kl 23...
Only kom 14e i "AfterWork"...


3/10 2018


Only VANN 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Only kom 8a i "Lill-Lördag"...
Only kom 17e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


2/10 2018


Only VANN "AfterWork"...
GoBaLi VANN *RiggenOmaha30*...
balder 72 kom 2a...


30/9 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Tjoppe1 kom 16e i 30 krs kl 18,15...
Tjoppe1 kom 2a i "Tjugan" kl 18...
Tjoppe1 kom 8a i 50 krs kl 17,45...
helleman VANN "Lunchlådan"...
helleman VANN 70 krs kl 11,30...


29/9 2018


grön VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Näshulta kom 2a i 300 krs kl 22...
Amaanda kom 3a i samma...
grön VANN 40 krs-fixen kl 21,45...
helleman kom 2a i "Ottan"...


28/9 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
helleman är ny 7a...
Dormyman är ny 8a...
Mikey666 är ny 9a...
Indelible ligger 10a...


Tjoppe1 VANN *Riggen454*...
Amaanda kom 2a...
innerself kom 3a...
Å-Johanna kom 4a...


Råbään kom 15e i "FredagsFighten"...
Å-Johanna kom 2a i "Tjugan" kl 23,45...
Dormyman kom 5a i 75 krs kl 22,30...


27/9 2018


Tjoppe1 VANN 75 krs kl 22,30...
Tjoppe1 kom 3a i "Djupet"...
Tjoppe1 kom 11a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 2a i 30 krs kl 20,30...
Tjoppe1 kom 10a i 250 krs "Torsdagskampen"...
Tjoppe1 kom 8a i "Tvåhundringen" kl 19...
Tjoppe1 kom 6a i "AfterWork"...
Tjoppe1 kom 5a i 70 krs kl 17,30...
Näshulta kom 4a i "Ottan"...


26/9 2018


Tjoppe1 kom 3a i 50 krs kl 23,30...
Tjoppe1 kom 2a i 150 krs kl 23...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Tjoppe1 VANN 40 krs-fixen kl 21,45...
CarlZBerg VANN "MiniLördag"...
Tjoppe1 kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...25/9 2018


Nettan VANN *RiggenOmaha29*...
balla kom 2a...

Biggan-48 kom 8a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 2a i 50 krs kl 17,45...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...


24/9 2018


BabyJesus kom 5a i 30 krs "Toppen" kl 19...
Näshulta kom 2a i "Sovmorgon"...


23/9 2018


Snowsmile kom 5a i 30 krs "Skalpen" kl 9,45...
helleman kom 2a i "Sovmorgon"...
balla kom 4a i samma...
Näshulta kom 7a i "Ottan"...


22/9 2018


GoBaLi kom 3a i "LångLördag"...
balla kom 11a i "Lunchlådan"...


21/9 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
helleman är ny 7a...
Indelible ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
Robban1720 ligger 10a...


helleman VANN *Riggen453*...
BabyJesus kom 2a...
Hasse_swe kom 3a...
Hoken78 kom 4a...
pysslingbo kom 5a...


19/9 2018


innerself VANN 100 krs kl 19,30...
Babelfisk kom 5a i "Tjugan" kl 12...
Näshulta VANN "Ottan"...


18/9 2018


pytre VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda VANN 300 krs kl 22...
Näshulta VANN "Djupet"...
helleman kom 6a i samma...
BabyJesus kom 5a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...

pytre VANN *RiggenOmaha28*...
Pix61 kom 2a...

Amaanda kom 3a i "AfterWork"...
helleman kom 4a i 70 krs kl 17,30...
Babelfisk kom 4a i 30 krs 6-m kl 11,45...


17/9 2018


helleman kom 9a i "Djupet"...
pytre VANN "Tjugan" kl 18...


16/9 2018


Näshulta VANN 100 krs kl 17...


15/9 2018


SSKforever kom 18e i "LångLördag"...


14/9 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Indelible är ny 7a...
Robban1720 ligger 8a...
Dormyman är ny 9a...
Bon100 ligger 10a...


Hoken78 VANN *Riggen452*...
Näshulta kom 2a...
acdc kom 3a...
lazone kom 4a...
Shejke kom 5a...


Babelfisk VANN 30 krs 6-m kl 11,45...


13/9 2018


innerself kom 3a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Dormyman kom 5a i "SuperAstrid"...
Å-Johanna kom 2a i 30 krs "Toppen" kl 19...


12/9 2018


grön VANN 30 krs kl 18,15...


11/9 2018


Amaanda kom 6a i 66 krs kl 20,45...
Amaanda kom 2a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Babelfisk kom 7a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...

Indelible VANN *RiggenOmaha27*...
Näshulta kom 2a...

Dormyman kom 4a i 30 krs "Toppen" kl 19...


9/9 2018


Näshulta kom 3a i "Lunchlådan"...
helleman kom 7a i "Sovmorgon"...
helleman VANN "Ottan"...


8/9 2018


BabyJesus kom 18e i "LångLördag"...
Only kom 21a i samma...
Amaanda kom 4a i 90 krs kl 23,45...
Tjoppe1 kom 15e i 50 krs kl 23,30...
Amaanda kom 12a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
balla kom 6a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Tjoppe1 VANN "Djupet"...
Babelfisk kom 10a i 66 krs kl 20,45...
grön kom 12a i samma...
Tjoppe1 kom 7a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Amaanda VANN "Tvåhundringen" kl 19...
Tjoppe1 kom 4a i samma...
Amaanda kom 2a i 70 krs kl 17,30...
Tjoppe1 kom 2a i 30 krs kl 13,45...
helleman kom 3a i 70 krs kl 11,30...
helleman VANN "Sovmorgon"...


7/9 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Robban1720 är ny 8a...
Indelible ligger 9a...
Dormyman ligger 10a...


Robban1720 VANN *Riggen451*...
Näshulta kom 2a...
Biggan-48 kom 3a...
SmokinAces kom 4a...
Indelible kom 5a...


Amaanda kom 8a i "FredagsFighten"...
Å-Johanna kom 4a i 20 krs kl 1...


6/9 2018


Dormyman kom 2a i "Kvällskvisten"...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...


4/9 2018


balla VANN *RiggenOmaha26*...
Nettan kom 2a...

Amaanda kom 7a i "Tvåhundringen" kl 19...
Å-Johanna VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Dormyman kom 2a i samma...


1/9 2018


SSKforever VANN *Riggen-Live* 2018...
klyss kom 2a...
Nettan kom 3a...
maria68 kom 4a...
Smörbulten kom 5a...
Qariko kom 6a...
SmokinAces kom 7a...


31/8 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Dormyman är ny 8a...
Indelible ligger 9a...
Mikey666 ligger 10a...

SSKforever VANN *Riggen450*...
Näshulta kom 2a...
Robban1720 kom 3a...
Dormyman kom 4a...
Mikey666 kom 5a...

Pix61 kom 4a i "MiniFighten"...
Pinguz97 kom 5a i samma...
BabyJesus kom 6a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


29/8 2018


pytre kom 7a i 30 krs "Toppen" kl 19...


28/8 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...

Å-Johanna VANN *RiggenOmaha25*...

Pix61 kom 3a i 20 krs 6-m kl 19,30...


26/8 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i "Sovmorgon"...


25/8 2018


Tjoppe1 VANN 300 krs "Midnattsmöte"...
Å-Johanna kom 6a i 20 krs "Omaha" kl 23...
grön VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...


24/8 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Indelible är ny 8a...
Mikey666 är ny 9a...
Dormyman är ny 10a...


Robban1720 VANN *Riggen449*...
GoBaLi kom 2a...
Hoken78 kom 3a...
Tjoppe1 kom


23/8 2018


Tjoppe1 VANN 50 krs "Skalpen" kl 0,15...
Å-Johanna VANN 20 krs omaha kl 23...
Tjoppe1 kom 6a i 150 krs kl 23...
Tjoppe1 kom 11a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Tjoppe1 VANN "Kvällspotten"...
Tjoppe1 kom 10a i 30 krs kl 18,15...
Tjoppe1 kom 8a i "AfterWork"...


22/8 2018


Amaanda kom 9a i "Lill-Lördag"...
SSKforever VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...
helleman kom 7a i "Djupet"...
Biggan-48 kom 14e i "SuperAstrid"...
Amaanda kom 7a i 100 krs 19,30...


21/8 2018

20/8 2018

19/8 2018


GoBaLi kom 5a i "SöndagsSteken"...

Näshulta VANN *RiggenOmaha24*...
Cisse1 kom 2a...


18/8 2018


BabyJesus kom 18e i "LångLördag"...
SSKforever kom 9a i 66 krs kl 20,45...
Nettan kom 3a i 20 krs-fixen kl 19,45...
Tjoppe1 kom 8a i "Tvåhundringen" kl 19...


17/8 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
maria68 ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Indelible är ny 8a...
Mikey666 är ny 9a...
pysslingbo ligger 10a...


Shejke VANN *Riggen448*...
Tjoppe1 kom 2a...
SmokinAces kom 3a...
Snowsmile kom 4a...
pytre kom 5a...

Pix61 kom 6a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Shejke kom 7a i 66 krs kl 20,45...


16/8 2018


grön kom 3a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


15/8 2018


Tjoppe1 kom 11a i "Lill-Lördag"...
Tjoppe1 kom 6a i 100 krs kl 19,30...
Dormyman kom 7a i 30 krs "Toppen" kl 19...


14/8 2018


Dormyman kom 14e i "SuperAstrid"...
Å-Johanna kom 7a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...


13/8 2018


Only kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Amaanda kom 5a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
grön kom 6a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Å-Johanna kom 12a i "SuperAstrid"...
Dormyman kom 22a i samma...
Amaanda VANN 70 krs kl 17,30...


12/8 2018


Bon100 kom 10a i "MiniSteken"...
Cisse1 kom 17e i samma...
Amaanda kom 4a i 380 krs "AndraChansen"...
helleman kom 11a i "Djupet"...
Tjoppe1 VANN 66 krs kl 20,45...
Only kom 5a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
grön kom 14e i samma...

Dormyman VANN *RiggenOmaha23*...
Bon100 kom 2a...


Amaanda kom 3a i 70 krs kl 17,30...
Amaanda kom 5a i 80 krs kl 16...
Amaanda VANN 100 krs 6-m kl 15,30...
Amaanda kom 5a i 50 krs "Texas3000" kl 13,15...


11/8 2018


SSKforever kom 9a i "AfterWork"...
Pix61 VANN 30 krs kl 13,45...


10/8 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
Nettan är ny 5a...
maria68 ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
pysslingbo ligger 8a...
Indelible är ny 9a...
Amaanda ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen447*...
Tjoppe1 kom 2a...
loffe45 kom 3a...
Nettan kom 4a...


Amaanda kom 15e i "FredagsFighten"...
Nettan kom 4a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
grön kom 7a i 30 krs kl 21,30...
Tjoppe1 VANN "Kvällspotten"...
Babelfisk kom 3a i 70 krs kl 11,30...
Näshulta kom 3a i "Ottan"...


9/8 2018


Tjoppe1 kom 6a i 50 krs kl 23,30...
BabyJesus VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 2a i samma...
SSKforever kom 4a i samma...
Valle55 kom 5a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Valle55 kom 3a i "Djupet"...
Tjoppe1 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 VANN "Kvällspotten"...
SSKforever kom 6a i "Lunchlådan"...
helleman kom 6a i "Sovmorgon"...


8/8 2018


Only kom 14e i "Lill-Lördag"...
Dormyman kom 3a i 50 krs "Texas3000" kl 13,15...

7/8 2018

6/8 2018


Only kom 2a i 150 krs kl 23...
Dormyman kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Only kom 6a i 75 krs kl 22,30...
helleman kom 14e i "Djupet"...
Cisse1 kom 14e i 66 krs kl 20,45...
Bon100 kom 17e i samma...
Only kom 4a i "Måndagskampen"...
Näshulta 8a i samma...
Å-Johanna VANN 20 krs omaha Hi/Lo kl 20...
Amaanda kom 3a i "Tvåhundringen" kl 19...
Babelfisk VANN 30 krs "Toppen" kl 19...
Å-Johanna kom 3a i samma...
Only kom 7a i samma...


5/8 2018


helleman kom 13e i "MiniSteken"...
Dormyman VANN 30 krs kl 21,30...

Å-Johanna VANN *RiggenOmaha22*...

Dormyman kom 2a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
helleman VANN "Sovmorgon"...


4/8 2018


GoBaLi kom 6a i "LångLördag"...
BabyJesus kom 18e i samma...
Shejke kom 22a i samma...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
helleman kom 2a i "Lunchlådan"...
helleman kom 7a i "Ottan"...


3/8 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
maria68 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
pysslingbo är ny 8a...
Amaanda är ny 9a...
Mikey666 är ny 10a...


Robban1720 VANN *Riggen446*...
loffe45 kom 2a...
pysslingbo kom 3a...
Tjoppe1 kom 4a... Grattis allihop... wp.


Only kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Nettan kom 4a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Cisse1 kom 7a i 66 krs kl 20,45...


2/8 2018


Only VANN 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
BabyJesus kom 10a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...
Babelfisk kom 12a i 66 krs kl 20,45...


1/8 2018


BabyJesus kom 3a i "MiniLördag"...
Only kom 9a i samma...
Näshulta kom 2a i "Djupet"...
Amaanda kom 3a i "Tvåhundringen" kl 19...
Näshulta kom 3a i 70 krs "Tuppen"...


31/7 2018


Cisse1 kom 4a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Cisse1 kom 8a i 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 10a i samma...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...


30/7 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...


29/7 2018


balder 72 VANN *RiggenOmaha21*...
Näshulta kom 2a...

balla kom 7a i "Lunchlådan"...
Pix61 VANN 30 krs "Morgonstund"...


28/7 2018

27/7 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
SSKforever ligger 3a...
acdc ligger 4a...
maria68 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Indelible ligger 8a...
Dormyman är ny 9a...
Amaanda är ny 10a...


GoBaLi VANN *Riggen445*...
balla kom 2a...
Amaanda kom 3a...
Nettan kom 4a... Grattis allihop... wp.


SSKforever kom 3a i 60 krs kl 1,15...
Indelible kom 5a i samma...
Shejke & Å-Johanna kom 7a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Shejke kom 8a i 75 krs kl 22,30...
Amaanda kom 2a i "AndraChansen"...
Tjoppe1 kom 3a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Dormyman kom 5a i samma...
Shejke kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Indelible kom 5a i Tjugan" kl 16,15...
Näshulta kom 2a i 100 krs kl 17...
Dormyman kom 2a i "Lunchlådan"...
Dormyman kom 3a i 30 krs kl 13,45...
Indelible kom 4a i samma...


26/7 2018


Dormyman kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 0,15...
Shejke kom 12a i 50 krs kl 23,30...
Tjoppe1 kom 16e i samma...
Indelible kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
pytre kom 5a i samma...
Shejke kom 5a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Dormyman kom 3a i 30 krs kl 21,30...
Dormyman kom 4a i "SuperAstrid"...
Tjoppe1 VANN "CarportOpen"...
Amaanda kom 2a...
Nettan kom 3a...


25/7 2018


grön kom 7a i "MiniLördag"...


24/7 2018

23/7 2018


Näshulta kom 2a i "Tuppen"...


22/7 2018


Amaanda kom 6a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Dormyman kom 4a i 30 krs kl 21,30...
Amaanda kom 4a i "Djupet"...
Näshulta kom 5a i samma...
Amaanda kom 4a i "Tvåhundringen" kl 20,15...

SSKforever VANN *RiggenOmaha20*...


21/7 2018


Pix61 kom 4a i 30 krs kl 2,30...
Pix61 kom 2a i "Tjugan" kl 2...
Amaanda kom 9a i "LångLördag"...
Pix61 kom 3a i 30 krs kl 23,15...
Dormyman kom 4a i 30 krs kl 21,30...


20/7 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
SSKforever är ny 3a...
acdc ligger 4a...
maria68 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Indelible är ny 8a...
pysslingbo ligger 9a...
Qariko ligger 10a...


Robban1720 VANN *Riggen444*...
grön kom 2a...
Mikey666 kom 3a...
Cisse1 kom 4a... Grattis allihop... wp.


Dormyman kom 2a i 30 krs "Toppen" kl 19...


19/7 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
grön VANN 100 krs "Skalpen" kl 21,45...


18/7 2018


Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


17/7 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
grön VANN 50 krs "Skalpen" kl 16,45...


16/7 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Näshulta kom 2a i "Måndagskampen"...
Nettan kom 2a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Å-Johanna kom 5a i samma...
Näshulta kom 2a i "Ottan"...


15/7 2018


grön kom 3a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
helleman kom 5a i "Djupet"...
Biggan-48 kom 2a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Bon100 kom 11a i 66 krs kl 20,45...

SSKforever VANN *RiggenOmaha19*...


14/7 2018


Amaanda kom 2a i 90 krs kl 23,45...
SSKforever kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Cisse1 kom 7a i 30 krs kl 21,30...
Amaand krs kl 20,45...a kom 2a i 66
Bon100 kom 3a i samma...
SSKforever kom 2a i 30 krs kl 13,45...


13/7 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
acdc är ny 3a...
SSKforever är ny 4a...
maria68 ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
Qariko ligger 8a...
pysslingbo är ny 9a...
Indelible ligger 10a...


SSKforever VANN *Riggen443*...
Näshulta kom 2a...
GoBaLi kom 3a...
Dormyman kom 4a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 13e i "FredagsFighten"...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


11/7 2018


Amaanda kom 13e i "Lill-Lördag"...
GoBaLi VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda kom 2a i "Djupet"...
BabyJesus kom 11a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Only kom 13e i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Biggan-48 kom 12a i "SuperAstrid"...
Hasse_swe kom 16e i samma...
innerself kom 2a i 100 krs kl 19,30...
helleman kom 2a i "Sovmorgon"...


10/7 2018


GoBaLi VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
pysslingbo kom 4a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...
grön kom 6a i samma...
Only kom 6a i 100 krs kl 19,30...
innerself kom 5a i "AfterWork"...
Only kom 2a i 100 krs kl 17...
Only kom 5a i 50 krs kl 16,30...
Only kom 2a i 80 krs kl 16...
Only VANN 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


9/7 2018


Only kom 3a i 150 krs kl 23...
GoBaLi kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Bon100 kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Hasse_swe kom 7a i "SuperAstrid"...
Dormyman kom 16e i samma...
Only kom 7a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
SSKforever kom 13e i "Måndagskampen"...
Dormyman kom 5a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...
Nettan kom 6a i samma...


8/7 2018


helleman kom 2a i "SöndagsSteken"...
CarlZBerg kom 5a i "MiniSteken"...
Only kom 5a i 150 krs kl 23...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Only VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...

Nettan VANN *RiggenOmaha18*... Grattis... vwp.
balder 72 kom 2a...

grön kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 16,45...
helleman kom 5a i "Sovmorgon"...
helleman VANN "Ottan"...


7/7 2018


Biggan-48 kom 4a i "SuperAstrid"...
SSKforever kom 2a i 30 krs "Toppen" kl 19...
helleman VANN "Sovmorgon"...
helleman kom 2a i "Tuppen"...


6/7 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
acdc är ny 3a...
maria68 ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
Nettan är ny 6a...
Bon100 är ny 7a...
Qariko ligger 8a...
Indelible ligger 9a...
pysslingbo är ny 10a...


acdc VANN *Riggen442*... Grattis... vwp.
SSKforever kom 2a...
BabyJesus kom 3a...
Mikey666 kom 4a...
Nettan kom 5a... Grattis allihop... wp.


BabyJesus kom 7a i "MiniFighten"...
helleman VANN 70 krs kl 11,30...


5/7 2018


GoBaLi 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna kom 6a i samma...
Bon100 VANN 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 7a i samma...
pytre kom 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Hasse_swe kom 8a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 12a i samma...

Å-Johanna VANN "SpaderDam"...
BennyB kom 2a...
WIDDA.AIK kom 3a...


4/7 2018


GoBaLi VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Only kom 2a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Å-Johanna kom 5a i 30 krs "Flop'n'Go" kl 15,45...


3/7 2018


SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Babelfisk kom 4a i "SuperAstrid"...
SSKforever VANN 50 krs kl 10,45...


2/7 2018


Amaanda VANN 75 krs kl 22,30...
Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
BabyJesus kom 4a i samma...
BabyJesus kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" hi/lo kl 20...
BabyJesus kom 14e i 50 krs "Skalpen" kl 20...


1/7 2018


helleman kom 3a i "MiniSteken"...
Amaanda kom 14e i "Söndagssteken"...
Dormyman VANN "SuperAstrid"...

Dormyman VANN *RiggenOmaha17*...


30/6 2018


BabyJesus kom 12a i "LångLördag"...


29/6 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
acdc ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
Nettan är ny 6a...
Qariko ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Indelible är ny 9a...
helleman ligger 10a...


pysslingbo VANN *Riggen441*... Grattis... vwp.
balder 72 kom 2a...
Mikey666 kom 3a...
Robban1720 kom 4a... Grattis allihop... wp.


Pix61 VANN *RiggenOmaha16*...
Cisse1 kom 2a...

grön VANN 75 krs kl 22,30...
BabyJesus kom 8a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Näshulta VANN "Tuppen"...


28/6 2018


Babelfisk kom 7a i 30 krs kl 18,15...


27/6 2018

26/6 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...


25/6 2018


grön VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...


24/6 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
acdc är ny 4a...
SSKforever ligger 5a...
Qariko ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
helleman är ny 9a...
Indelible ligger 10a...


acdc VANN *Riggen440*... Grattis... vwp.
GoBaLi kom 2a...
helleman kom 3a...
Cisse1 kom 4a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 7a i "Söndagssteken"...
Dormyman VANN "Kvällskvisten"...
BabyJesus kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...


23/6 2018


Näshulta VANN "Ottan"...


22/6 2018

21/6 2018


Dormyman kom 2a i "SuperAstrid"...
helleman kom 5a i "Tuppen"...


20/6 2018


Amaanda kom 9a i "Lill-Lördag"...
Amaanda kom 2a i 90 krs kl 23,45...
Amaanda kom 7a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Babelfisk kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Biggan-48 kom 10a i "SuperAstrid"...


19/6 2018


Biggan-48 kom 3a i 30 krs kl 13,45...
helleman kom 3a i "Tuppen"...


18/6 2018


Amaanda kom 2a i "Tvåhundringen" kl 19...
Amaanda VANN "AfterWork"...


17/6 2018


Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Babelfisk kom 6a i 66 krs kl 20,45...

SSKforever VANN *RiggenOmaha15*...
balla kom 2a...
Å-Johanna kom 3a...

Amaanda kom 6a i "Tvåhundringen" kl 19...
Only kom 3a i 80 krs kl 16...
SSKforever kom 3a i 30 krs kl 13,45...
Indelible kom 8a i samma...
balla kom 3a i "Lunchlådan"...


16/6 2018


BabyJesus kom 7a i "LångLördag"...
Shejke kom 4a i 90 krs kl 23,45...
Shejke kom 12a i 50 krs kl 23,30...
Indelible VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna kom 8a i samma...
Snowsmile kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Bon100 kom 3a i 66 krs kl 20,45...
SSKforever kom 8a i samma...
Dormyman kom 10a i samma...
Indelible kom 11a i samma...


15/6 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
SSKforever ligger 4a...
Qariko ligger 5a...
acdc är ny 6a...
Nettan ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Indelible ligger 9a...
helleman är ny 10a...


pysslingbo VANN *Riggen439*... Grattis... vwp.
Ginette kom 2a...
helleman kom 3a...
acdc kom 4a... Grattis allihop... wp.


Indelible kom 3a i "Tjugan" kl 1...
SSKforever kom 4a i samma...
Shejke kom 10a i 150 krs kl 23...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Qariko kom 5a i samma...
Indelible kom 8a i samma...
Amaanda kom 2a i 305 krs "AndraChansen"...
Pix61 kom 2a i 30 krs kl 21,30...
Pix61 kom 5a i "SuperAstrid"...


14/6 2018


Amaanda kom 3a i 150 krs kl 23...
Dormyman kom 10a i "Kvällskvisten"...
Amaanda kom 6a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Näshulta kom 6a i "Djupet"...
Babelfisk kom 4a i 66 krs kl 20,45...
balla kom 6a i samma...
Hasse_swe kom 3a i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 14e i samma...
Babelfisk kom 19e i samma...
Amaanda VANN "Tvåhundringen" kl 19...
Näshulta VANN 30 krs kl 7,30...


13/6 2018


Näshulta kom 6a i "AfterWork"...


12/6 2018


Å-Johanna kom 7a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda VANN 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Cisse1 kom 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Amaanda kom 2a i "Djupet"...
helleman kom 4a i samma...
grön kom 2a i 30 krs kl 20,30...
Amaanda kom 6a i 300 krs "TurboTisdag"...
Indelible kom 16e i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 22a i samma...


11/6 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Babelfisk kom 9a i 30 krs kl 21,30...
Amaanda kom 3a i 455 krs "Rödingen" kl 19...
Näshulta VANN "Sovmorgon"...


10/6 2018


BabyJesus kom 10a i "MiniSteken"...
Å-Johanna kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Indelible VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...
SSKforever kom 4a i samma...

Näshulta VANN *RiggenOmaha14*...
Qariko kom 2a...
Bon100 kom 3a...

maria68 kom 4a i 70 krs kl 17,30...
Only kom 3a i "Lunchlådan"...


9/6 2018


Tjoppe1 kom 5a i "LångLördag"...
Shejke kom 2a i 75 krs kl 22,30...
Babelfisk kom 8a i samma...
Tjoppe1 kom 4a i 150 krs kl 23...
Shejke kom 5a i 66 krs kl 20,45...
Dormyman kom 6a i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 4a i 30 krs kl 13,45...
Babelfisk kom 5a i 25 krs 6-m kl 11...


8/6 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
SSKforever ligger 4a...
Qariko är ny 5a...
Nettan ligger 6a...
acdc ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Indelible ligger 9a...
Dormyman är ny 10a...


GoBaLi VANN *Riggen438*... Grattis... vwp.
maria68 kom 2a...
Shejke kom 3a...
grön kom 4a... Grattis allihop... wp.


BabyJesus kom 2a i "MiniFighten"...
Shejke kom 5a i 90 krs kl 23,45...
Tjoppe1 kom 12a i 50 krs kl 23,30...
Å-Johanna kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Shejke kom 13e i "Djupet"...
SSKforever kom 2a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Pix61 kom 3a i "SuperAstrid"...
balla VANN "Lunchlådan"...


7/6 2018


Å-Johanna kom 5a i 20 krs "Omaha" kl 23...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...

Dormyman VANN "SpaderDam"...
BabyJesus kom 2a...
Cisse1 kom 3a...

Babelfisk kom 4a i "Tjugan" kl 17...
Biggan-48 kom 4a i 30 krs kl 13,45...


6/6 2018


Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Biggan-48 kom 6a i 30 krs kl 13,45...


5/6 2018


Å-Johanna kom 5a i "Tjugan" kl 1...
Rikard10 kom 2a i 150 krs kl 23...
Shejke kom 11a i samma...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Nettan kom 5a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...

lazone VANN *RiggenOmaha13*...
Å-Johanna kom 2a...


4/6 2018


BabyJesus kom 9a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
BabyJesus kom 12a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Dormyman kom 3a i 30 krs "Toppen" kl 19...


3/6 2018


Dormyman kom 2a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 9a i samma...
Babelfisk kom 9a i "Lunchlådan"...


2/6 2018


BabyJesus kom 8a i Långlördag"...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...
Babelfisk kom 8a i "Lunchlådan"...
helleman kom 9a i samma...


1/6 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
SSKforever ligger 4a...
acdc är ny 5a...
Nettan ligger 6a...
Qariko ligger 7a...
Bon100 ligger 8a...
Indelible ligger 9a...
Amaanda är ny 10a...


acdc VANN *Riggen437*... Grattis... vwp.
lazone kom 2a...
maria68 kom 3a...
SmokinAces kom 4a... Grattis allihop... wp.


BabyJesus kom 10a i "MiniFighten"...


31/5 2018


BabyJesus kom 5a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
balla kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Amaanda kom 10a i 250 krs "Torsdagskampen"...
grön kom 3a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Amaanda kom 5a i 100 krs kl 19,30...


30/5 2018


Amaanda kom 3a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Amaanda kom 2a i 150 krs kl 23...
Amaanda kom 4a i 75 krs kl 22,30...
BabyJesus kom 6a i "MiniLördag"...
helleman kom 9a i "Djupet"...
Babelfisk kom 7a i 66 krs kl 20,45...
Dormyman kom 7a i "SuperAstrid"...
Rikard10 kom 2a i 20 krs fixen kl 19,45...
Babelfisk kom 6a i 30 krs kl 18,15...


29/5 2018


Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Babelfisk VANN 66 krs kl 20,45...
Dormyman kom 7a i "SuperAstrid"...
Babelfisk VANN "Lunchlådan"...


28/5 2018


Amaanda kom 5a i 150 krs kl 23...
Amaanda kom 4a i "Djupet"...
Amaanda kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Babelfisk kom 5a i "SuperAstrid"...
BADBEAT54 kom 2a i 20 krs fixen kl 19,45...
helleman kom 6a i "Sovmorgon"...


27/5 2018


Amaanda kom 3a i "LångSöndag"...
helleman kom 3a i "Djupet"...
Å-Johanna VANN *RiggenOmaha12*...
Dormyman kom 2a...


26/5 2018


Hasse_swe kom 5a i "Kvällskvisten"...
Valle55 kom 6a i 400 krs "LördagsSkalpen"...
Tjoppe1 kom 8a i samma...
Näshulta kom 2a i "Tuppen"...


25/5 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
SSKforever ligger 4a...
Qariko ligger 5a...
Nettan ligger 6a...
Bon100 ligger 7a...
acdc ligger 8a...
Indelible ligger 9a...
helleman ligger 10a...


Amaanda VANN *Riggen436*... Grattis... vwp.
Näshulta kom 2a...
Hasse_swe kom 3a...
helleman kom 4a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 6a i "FredagsFighten"...
Pix61 kom 3a i "MiniFighten"...
helleman kom 9a i samma...
Shejke kom 6a i 150 krs kl 23...
Shejke kom 11a i 75 krs kl 22,30...
GoBaLi VANN "Djupet"...
Tjoppe1 kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Nettan kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


24/5 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Babelfisk VANN 30 krs "Toppen" kl 19...


23/5 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
BabyJesus kom 10a i "MiniLördag"...


22/5 2018


Bon100 VANN 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 4a i samma...
Biggan-48 kom 7a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 4a i 30 krs kl 18,15...


21/5 2018


Amaanda kom 2a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Amaanda kom 5a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Babelfisk kom 7a i "SuperAstrid"...
acdc kom 3a i "Tvåhundringen" kl 19...
Amaanda kom 2a i "AfterWork"...


20/5 2018


Babelfisk kom 11a i "MiniSteken"...
SSKforever VANN *RiggenOmaha11*...


19/5 2018


Tjoppe1 kom 6a i "LångLördag"...
helleman kom 8a i "Djupet"...
Hasse_swe kom 10a i "SuperAstrid"...


18/5 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger3a...
SSKforever är ny 4a...
Qariko ligger 5a...
Nettan är ny 6a...
Bon100 ligger 7a...
acdc ligger 8a...
Indelible är ny 9a...
helleman ligger 10a...


Nettan VANN *Riggen435*... Grattis... vwp.
Shejke kom 2a...
BADBEAT54 kom 3a...
Valle55 kom 4a...
SSKforever kom 5a... Grattis allihop... wp.


17/5 2018


Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
GoBaLi VANN "AfterWork"...
Näshulta kom 4a i samma...


16/5 2018


Amaanda kom 12a i "Lill-Lördag"...
Pix61 VANN 30 krs kl 23,15...


15/5 2018


Pix61 kom 10a i 50 krs kl 23,30...
Amaanda kom 11a i samma...
Pix61 kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna kom 5a i samma...
Amaanda kom 2a i "Djupet"...
SSKforever VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...


14/5 2018


Amaanda kom 5a i "Djupet"...
SSKforever kom 4a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Bon100 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
SSKforever VANN 20 krs fixen kl 19,45...
pytre kom 4a i 30 krs "Toppen" kl 19...
grön kom 8a i samma...


13/5 2018


balla kom 2a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Rikard10 kom 4a i samma...
maria68 kom 4a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Babelfisk kom 8a i "SuperAstrid"...
Dormyman kom 15e i samma...

Å-Johanna VANN *RiggenOmaha10*...
Nettan kom 2a...


12/5 2018


innerself kom 17e i "LångLördag"...
helleman VANN "Djupet"...
helleman VANN "Sovmorgon"...


11/5 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 ligger3a...
Qariko ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
Bon100 är ny 6a...
acdc ligger 7a...
helleman ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
Indelible är ny 10a...


Indelible VANN *Riggen434*... Grattis... vwp.
Näshulta kom 2a...
Bon100 kom 3a...
Hasse_swe kom 4a... Grattis allihop... wp.


helleman kom 6a i "MiniFighten"...


10/5 2018


Dormyman kom 3a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...
BabyJesus kom 2a i 66 krs kl 20,45...


9/5 2018

8/5 2018

7/5 2018

6/5 2018


Snowsmile kom 6a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
BabyJesus kom 10a i "MiniSteken"...
pytre VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Bon100 VANN 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 7a i "AfterWork"...

Cisse1 VANN *RiggenOmaha9*...
Nettan kom 2a...

Qariko kom 4a i 30 krs kl 18,15...
Dormyman VANN "Tjugan" kl 12...


5/5 2018


Ginette kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
SSKforever VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...


4/5 2018


Näshulta LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 är ny 3a...
Qariko ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
acdc ligger 6a...
Mikey666 är ny 7a...
Bon100 ligger 8a...
helleman ligger 9a...
Nettan ligger 10a...


Näshulta VANN *Riggen433*... Grattis... vwp.
maria68 kom 2a...
SSKforever kom 3a...
BabyJesus kom 4a...
Dormyman kom 5a... Grattis allihop... wp.


CarlZBerg kom 12a i 610 krs "FredagFighten"...
Tjoppe1 kom 4a i 50 krs kl 23,30...
Tjoppe1 kom 4a i 150 krs kl 23...
Tjoppe1 kom 5a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
GoBaLi kom 8a i "Djupet"...
Valle55 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Nettan kom 13e i samma...


3/5 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 7a i 30 krs kl 21,30...
Bon100 kom 4a i 66 krs kl 20,45...

tappas VANN "SpaderDam"...
Å-Johanna kom 2a...
evaruth kom 3a...


2/5 2018


helleman kom 3a i 410 krs "Lill-Lördag"...
BabyJesus kom 11a i "MiniLördag"...


1/5 2018


Dormyman kom 10a i 30 krs kl 21,30...
Cisse1 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Bon100 kom 5a i samma...
Dormyman kom 8a i 30 krs kl 20,30...
SSKforever kom 6a i "MiniTurboTisdag"...
Bon100 kom 11a i samma...
Snowsmile kom 4a i 100 krs kl 19,30...


30/4 2018


BabyJesus kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
silverlax kom 11a i "Djupet"...
Amaanda kom 14e i samma...
Dormyman kom 2a i 30 krs kl 21,30...
Valle55 kom 6a i 100 krs kl 19,30...
balla kom kom 5a i 20 krs fixen kl 19,45...


29/4 2018


Tjoppe1 kom 3a i 600 krs "Pokerbrasan"...
Cisse1 kom 8a i "MiniSteken"...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
helleman kom 11a i "Djupet"...
Tjoppe1 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Biggan-48 kom 5a i "SuperAstrid"...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...

pytre VANN *RiggenOmaha8*...
SSKforever kom 2a...

Snowsmile kom 2a i "Sovmorgon"...


28/4 2018


Amaanda VANN "LångLördag"...
GoBaLi kom 4a i samma...
Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Cisse1 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Amaanda kom 2a i 455 krs "Rödingen" kl 19...
Näshulta kom 5a i 100 krs kl 19,30...
Indelible kom 3a i "Lunchlådan"...


27/4 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta ligger 2a...
Qariko ligger 3a...
maria68 ligger 4a...
SSKforever är ny 5a...
acdc ligger 6a...
Bon100 är ny 7a...
helleman ligger 8a...
Nettan ligger 9a...
Mikey666 ligger 10a...


Pix61 VANN *Riggen432*... Grattis... vwp.
Bon100 kom 2a...
Valle55 kom 3a...
Indelible kom 4a...
maria68 kom 5a... Grattis allihop... wp.


26/4 2018


Å-Johanna kom 2a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


25/4 2018


Å-Johanna kom 3a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


24/4 2018


Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


23/4 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...


22/4 2018


Amaanda kom 4a i "SöndagsSteken"...
GoBaLi kom 9a i samma...
CarlZBerg VANN "LångSöndag"...
helleman VANN "MiniSteken"...
Dormyman kom 11a i "SuperAstrid"...

SSKforever VANN *RiggenOmaha7*...

SSKforever kom 4a i 50 krs kl 15,15...


21/4 2018


Amaanda kom 5a i "LångLördag"...
Babelfisk kom 13e i samma...
Valle55 kom 5a i 90 krs kl 23,45...
Shejke VANN "Tjugan" kl 23,45...
Tjoppe1 kom 14e i 50 krs kl 23,30...
Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda kom 9a i "Djupet"...
Näshulta kom 13e i samma...
Valle55 kom 13e i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Hasse_swe kom 9a i "Kvällskvisten"...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
balla VANN 66 krs kl 20,45...
Cisse1 kom 4a i samma...
Bon100 kom 5a i samma...
BADBEAT54 kom 13e i samma...
Valle55 kom 14e i samma...
Valle55 kom 6a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
acdc kom 9a i samma...
SSKforever kom 2a i 20 krs fixen kl 19,45...
Amaanda kom 6a i "AfterWork"...
Valle55 kom 3a i 30 krs "Toppen" kl 19...
Tjoppe1 kom 6a i 50 krs kl 17,45...
Babelfisk kom 3a i 70 krs kl 11,30...


20/4 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Näshulta är ny 2a...
Qariko ligger 3a...
maria68 ligger 4a...
acdc ligger 5a...
SSKforever ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
helleman är ny 8a...
Mikey666 ligger 9a...
SmokinAces är ny 10a...


Näshulta VANN *Riggen431*... Grattis... vwp.
GoBaLi kom 2a...
lazone kom 3a...
balder 72 kom 4a...
helleman kom 5a... Grattis allihop... wp.


Å-Johanna kom 2a i 30 krs kl 6...
Å-Johanna VANN 30 krs kl 3...
Pix61 kom 4a i "Kvällskvisten"...
Babelfisk kom 2a i 50 krs kl 17,45...


19/4 2018


Babelfisk VANN "Kvällskvisten"...
Tjoppe1 kom 11a i 250 krs "Torsdagskampen"...
Babelfisk kom 2a i 30 krs kl 18,15...
Babelfisk kom 2a i 70 krs kl 11,30...
helleman kom 3a i "Ottan"...


18/4 2018


Amaanda kom 12a i 410 krs"Lill-Lördag"...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


17/4 2018


BabyJesus kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Babelfisk VANN "Tjugan" kl 18...
Babelfisk kom 3a i "Tjugan" kl 12...
Babelfisk VANN 70 krs kl 11,30...


16/4 2018


Å-Johanna kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Babelfisk kom 3a i "Kvällskvisten"...
Babelfisk kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Dormyman kom 4a i "SuperAstrid"...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 2a i "Ottan"...


15/4 2018


Dormyman kom 7a i "SuperAstrid"...

Nettan VANN *RiggenOmaha6*... Grattis... vwp.
SSKforever kom 2a...


14/4 2018


SSKforever kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 8a i samma...
Dormyman kom 6a i "SuperAstrid"...
maria68 kom 4a i "AfterWork"...
BADBEAT54 kom 3a i 20 krs fixen kl 19,45...


13/4 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Qariko ligger 2a...
Näshulta ligger 3a...
maria68 ligger 4a...
acdc är ny 5a...
SSKforever ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
Mikey666 är ny 8a...
helleman är ny 9a...
CarlZBerg ligger 10a...Indelible VANN *Riggen430*... Grattis... vwp.
Hoken78 kom 2a...
acdc kom 3a...
helleman kom 4a...
Mikey666 kom 5a... Grattis allihop... wp.


Tjoppe1 kom 6a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Tjoppe1 kom 5a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Shejke VANN 30 krs kl 21,30...
Amaanda kom 3a i "Djupet"...
Tjoppe1 kom 18e i samma...
Amaanda kom 14e i "FredagsFighten"...
Näshulta VANN 70 krs kl 11,30...
Babelfisk kom 3a i samma...
helleman kom 2a i 70 krs "Tuppen"...
Näshulta kom 3a i samma...


12/4 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Näshulta VANN 30 krs "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 5a i "Lunchlådan"...
Babelfisk VANN 50 krs kl 10,45...
Babelfisk VANN "Tjugan" kl 10...


11/4 2018


GoBaLi kom 2a i 410 krs "Lill-Lördag"...
Amaanda kom 4a i 205 krs "AndraChansen"...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Rikard10 kom 6a i 30 krs kl 20,30...
Amaanda VANN "Tvåhundringen" kl 19...


10/4 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Rikard10 VANN 40 krs-fixen kl 21,45...
Babelfisk kom 9a i 30 krs "Toppen" kl 19...
Babelfisk VANN 50 krs kl 17,45...


9/4 2018


Babelfisk kom 2a i 50 krs "Texas3000" kl 13,15...
Babelfisk VANN 70 krs kl 11,30...


8/4 2018


Amaanda kom 17e i "SöndagsSteken"...
Babelfisk kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Hasse_swe kom 14e i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 23a i samma...

SSKforever VANN *RiggenOmaha5*... Grattis... vwp.
Dormyman kom 2a...

balla kom 3a i "Lunchlådan"...
helleman kom 6a i samma...
Snowsmile kom 3a i 30 krs "Skalpen" kl 9,45...


7/4 2018


SSKforever VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Babelfisk kom 2a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 4a i 70 krs kl 11,30...


6/4 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Qariko ligger 2a...
Näshulta är ny 3a...
maria68 ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
acdc ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
CarlZBerg ligger 8a...
Mikey666 ligger 9a...
Bon100 är ny 10a...


Tjoppe1 VANN *Riggen429*... Grattis... vwp.
pytre kom 2a...
GoBaLi kom 3a...
Babelfisk kom 4a...
SmokinAces kom 5a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 10a i "FredagsFighten"...
helleman kom 6a i "MiniFighten"...
Dormyman kom 7a i 30 krs kl 21,30...


5/4 2018


helleman VANN "Djupet"...
Rikard10 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...

Cisse1
VANN "SpaderDam"...
v v vici kom 2a...
Näshulta kom 3a...

BabyJesus kom 14e i 50 krs "Skalpen" kl 20...
helleman kom 4a i 70 krs kl 17,30...
Näshulta kom 3a i "Sovmorgon"...


4/4 2018


Amaanda kom 4a i 75 krs kl 22,30...
Amaanda kom 18e i "Lill-Lördag"...
helleman kom 6a i "Djupet"...
Babelfisk VANN 30 krs kl 11,45...


3/4 2018


Tjoppe1 kom 3a i 300 krs kl 22...
Amaanda kom 8a i 300 krs "TurboTisdag"...
Tjoppe1 kom 5a i "Tvåhundringen" kl 19...
Babelfisk kom 3a i 30 krs "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 8a i 30 krs kl 18,15...
Babelfisk VANN 70 krs kl 11,30...


2/4 2018


Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Shejke kom 3a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Shejke VANN "Djupet"...
Tjoppe1 kom 4a i 100 krs kl 19,30...
SSKforever VANN 30 krs "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 6a i 30 krs kl 14,45...
helleman VANN "Sovmorgon"...


1/4 2018


CarlZBerg VANN "LångSöndag"...
Bon100 kom 9a i samma...
BabyJesus kom 7a i "MiniSteken"...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...

balder 72 VANN *RiggenOmaha4*... Grattis... vwp.
CarlZBerg kom 2a...

Amaanda kom 2a i 100 krs kl 17...
Snowsmile kom 3a i 50 krs kl 10,45...


31/3 2018


Only kom 6a i 75 krs kl 22,45...
Nettan kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Nettan kom 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Babelfisk kom 6a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 13e i 400 krs "PåskSkalpen" kl 20...
Tjoppe1 kom 5a i "Tvåhundringen" kl 19...
Shejke kom 5a i "Kvällspotten"...


30/3 2018


Babelfisk kom 5a i "MiniFighten"...
SSKforever kom 6a i "AfterWork"...
Babelfisk VANN 50 krs "Texas3000" kl 13,15...
maria68 kom 4a i 50 krs kl 10,45...
helleman kom 6a i "Ottan"...


29/3 2018


Qariko LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
maria68 är ny 3a...
Näshulta ligger 4a...
SSKforever ligger 5a...
acdc är ny 6a...
Nettan ligger 7a...
CarlZBerg ligger 8a...
Mikey666 är ny 9a...
helleman ligger 10a...


Only VANN *Riggen428*... Grattis... vwp.
pysslingbo kom 2a...
Shejke kom 3a...
SmokinAces kom 4a...
Amaanda kom 5a... Grattis allihop... wp.


Tjoppe1 VANN 300 krs "Midnattsmöte"...
Amaanda kom 3a i samma...
Tjoppe1 kom 3a i 90 krs kl 23,45...
Shejke kom 6a i samma...
Amaanda kom 3a i 50 krs kl 23,30...
SSKforever VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


28/3 2018


balla kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 8a i samma...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen" kl 19...


27/3 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
maria68 VANN "Tvåhundringen" kl 20,15...
acdc kom 2a i 100 krs kl 19,30...


26/3 2018


grön kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Amaanda kom 8a i "AfterWork"...


25/3 2018


Babelfisk kom 12a i "MiniSteken"...
Rikard10 kom 15e i samma...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom 2a i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 6a i samma...
Amaanda kom 2a i "Tvåhundringen" kl 19...


24/3 2018


23/3 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Qariko ligger 2a...
Näshulta är ny 3a...
maria68 ligger 4a...
SSKforever är ny 5a...
Nettan ligger 6a...
acdc är ny 7a...
CarlZBerg ligger 8a...
helleman ligger 9a...
Mikey666 ligger 10a...


SSKforever VANN *Riggen427*... Grattis... vwp.
Näshulta kom 2a...
acdc kom 3a...
Bon100 kom 4a...
balla kom 5a... Grattis allihop... wp.


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Shejke kom 12a i 150 krs kl 23...
Amaanda kom 3a i 66 krs kl 20,45...


22/3 2018


Amaanda kom 4a i 250 krs "Torsdagskampen"...
Amaanda kom 2a i 100 krs kl 19,30...
acdc kom 6a i "Tvåhundringen" kl 19...
Näshulta kom 2a i "Lunchlådan"...
Näshulta kom 3a i "Sovmorgon"...


21/3 2018


Näshulta kom 7a i "Lill-Lördag"...
Hasse_swe kom 6a i "SuperAstrid"...
Amaanda VANN "Tvåhundringen" kl 19...

Tjoppe1 VANN *RiggenOmaha3*... Grattis... vwp.
Indelible kom 2a...


20/3 2018


19/3 2018


balla kom 2a i 40 krs fixen kl 21,45...
grön kom 3a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
acdc kom 7a i "Tvåhundringen" kl 19...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen" kl 19...


18/3 2018


Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Amaanda kom 10a i "AfterWork"...


17/3 2018


Nettan VANN *RiggenOmaha2*... Grattis... vwp.
Indelible kom 2a...


16/3 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
Qariko ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
Nettan ligger 5a...
CarlZBerg ligger 6a...
Mikey666 ligger 7a...
acdc ligger 8a...
helleman ligger 9a...
Dormyman ligger 10a...


Bon100 VANN *Riggen426*... Grattis... vwp.
Qariko kom 2a...
CarlZBerg kom 3a...
Näshulta kom 4a...
Indelible kom 5a... Grattis allihop... wp.


Shejke kom 2a i 50 krs kl 23,30...
Shejke kom 8a i 75 krs kl 22,30...
Amaanda kom 20e i "Djupet"...
Babelfisk kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Pix61 kom 7a i "SuperAstrid"...


15/3 2018


Pix61 kom 7a i 50 krs kl 23,30...
Pix61 kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Pix61 kom 2a i 30 krs "Skalpen" kl 22,45...


14/3 2018


13/3 2018


12/3 2018


Amaanda kom 4a i 150 krs kl 23...
helleman kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
grön kom 7a i "Toppen" kl 19...


11/3 2018


Rikard10 VANN 40 krs-fixen kl 21,45...
balla kom 3a i samma...
Biggan-48 kom 4a i "SuperAstrid"...

Robban1720 VANN *RiggenOmaha1*... Grattis... vwp.
pytre kom 2a...

acdc kom 3a i "AfterWork"...
helleman kom 8a i "Ottan"...


10/3 2018


GoBaLi kom 12a i "Långlördag"...
grön kom 14e i 66 krs kl 20,45...
Biggan-48 kom 13e i "SuperAstrid"...
grön kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Näshulta kom 7a i "Lunchlådan"...


9/3 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
maria68 ligger 2a...
Qariko ligger 3a...
Nettan ligger 4a...
Näshulta ligger 5a...
helleman ligger 6a...
acdc ligger 7a...
Dormyman ligger 8a...
Mikey666 ligger 9a...
CarlZBerg ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen425*... Grattis... vwp.
acdc kom 2a...
Qariko kom 3a...
SmokinAces kom 4a...
Indelible kom 5a... Grattis allihop... wp.


Shejke kom 5a i 66 krs kl 20,45...
grön kom 8a i samma...
Amaanda kom 5a i 100 krs kl 17...


8/3 2018


Amaanda VANN 300 krs kl 22...
Biggan-48 kom 2a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...
Å-Johanna kom 4a i "Toppen" kl 19...


7/3 2018


balla kom 5a i 40 krs fixen kl 21,45...
grön kom 3a i 66 krs kl 20,45...
Näshulta kom 8a i 100 krs kl 19,30...


6/3 2018


Amaanda VANN 100 krs kl 17...
Näshulta kom 2a i samma...
Näshulta VANN 70 krs "Tuppen" 7...


5/3 2018


Biggan-48 kom 9a i "SuperAstrid"...
Näshulta VANN 100 krs kl 19,30...


4/3 2018


Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Å-Johanna kom 9a i "Toppen" kl 19...
Babelfisk VANN "Tjugan" kl 18...
SSKforever VANN 50 krs kl 17,45...
helleman kom 2a i 80 krs kl 16...
Näshulta VANN "Lunchlådan"...
helleman VANN "Sovmorgon"...


3/3 2018


2/3 2018


maria68 LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
Qariko ligger 3a...
Nettan ligger 4a...
helleman ligger 5a...
Näshulta ligger 6a...
Aarrebarre ligger 7a...
Mikey666 ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
CarlZBerg  ligger 10a...


Qariko VANN *Riggen424*... Grattis... vwp.
Robban1720 kom 2a...
GoBaLi kom 3a...
Tomtekock kom 4a...
pytre kom 5a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 2a i 305 krs "AndraChansen"...
Amaanda kom 4a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...


1/3 2018


Å-Johanna kom 2a i "Tjugan" kl 23,45...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


28/2 2018


Pix61 VANN 25 krs kl 0,15...
Only kom 6a i "MiniLördag"...
Pix61 kom 4a i "Tjugan" kl 23,45...
Pix61 VANN 20 krs "Omaha" kl 23...


27/2 2018


Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Näshulta kom 7a i "AfterWork"...
Näshulta VANN "Ottan"...


26/2 2018


Amaanda kom 6a i 300 krs kl 22...
Amaanda kom 11a i "AfterWork"...
grön kom 8a i "Toppen" kl 19...


25/2 2018


BADBEAT54 kom 4a i 20 krs fixen kl 19,45...
grön kom 6a i "Toppen" kl 19...
pysslingbo kom 3a i 30 krs kl 7,30...


24/2 2018


Amaanda kom 8a i 200 krs "Pokerfestival"...


23/2 2018


maria68 LEDER RSOP2018...
GoBaLi ligger 2a...
Nettan ligger 3a...
Näshulta ligger 4a...
helleman ligger 5a...
Mikey666 ligger 6a...
Aarrebarre ligger 7a...
CarlZBerg  ligger 8a...
Dormyman ligger 9a...
SSKforever ligger 10a...


maria68 VANN *Riggen423*... Grattis... vwp.
Näshulta kom 2a...
Nettan kom 3a...
Dormyman kom 4a...
Babelfisk kom 5a... Grattis allihop... wp.


Å-Johanna kom 2a i 20 krs kl 1...
helleman VANN "MiniFighten"...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda kom 20e i 200 krs "Pokerfestival"...
helleman kom 7a i "Lunchlådan"...


22/2 2018


grön kom 2a i "Toppen" kl 19...


21/2 2018


Amaanda kom 6a i 205 krs "AndraChansen"...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...


20/2 2018


balla kom 2a i 40 krs fixen kl 21,45...
Amaanda kom 9a i 300 krs "TurboTisdag"...
Amaanda kom 6a i "Tvåhundringen" kl 19...
grön kom 3a i "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 5a i 50 krs kl 17,45...
Babelfisk kom 2a i 70 krs kl 11,30...


19/2 2018


18/2 2018


CarlZBerg kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen" kl 19...
BADBEAT54 kom 3a i 20 krs fixen kl 19,45...
Babelfisk kom 3a i 50 krs kl 17,45...


17/2 2018


balla kom 6a i 300 krs "Midnattsmöte"...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
SSKforever kom 2a i samma...
Dormyman kom 8a i 30 krs kl 22,45...
Nettan kom 2a i 40 krs-fixen kl 21,45...
balla kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Babelfisk kom 7a i "SuperAstrid"...
Biggan-48 kom 25a i samma...
grön kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...


16/2 2018


GoBaLi LEDER RSOP2018...
CarlZBerg ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
helleman ligger 4a...
Mikey666 ligger 5a...
Aarrebarre ligger 6a...
Nettan ligger 7a...
SSKforever ligger 8a...
Qariko ligger 9a...
acdc ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen422*... Grattis... vwp.
SSKforever kom 2a...
helleman kom 3a...
Amaanda kom 4a...
Babelfisk kom 5a... Grattis allihop... wp.


Shejke kom 7a i 150 krs kl 23...
Amaanda kom 5a i 305 krs "AndraChansen"...


15/2 2018


Smörbulten kom 3a i "Tvåhundringen" kl 20,15...


14/2 2018


13/2 2018


Amaanda kom 4a i 300 krs "TurboTisdag"...
Babelfisk kom 2a i 30 krs "MiniTurboTisdag"...
Babelfisk kom 9a i "SuperAstrid"...
acdc kom 4a i "Tvåhundringen" kl 19...
grön kom 9a i "Toppen" kl 19...
Amaanda kom 5a i 50 krs kl 17,45...


12/2 2018


Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Amaanda kom 7a i 30 krs kl 21,30...
Smörbulten kom 3a i 66 krs kl 20,45...
acdc kom 11a i "AfterWork"...
Babelfisk VANN 70 krs kl 11,30...


11/2 2018


Smörbulten kom 7a i "Djupet"...
Smörbulten kom 2a i 66 krs kl 20,45...
Biggan-48 kom 4a i "SuperAstrid"...
loffe45 kom 3a i 20 krs fixen kl 19,45...
Näshulta kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen"...
SSKforever VANN 50 krs kl 17,45...
Amaanda kom 6a i 50 krs kl 16,30...
Amaanda kom 7a i 80 krs kl 16...


10/2 2018


Nettan kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Å-Johanna kom 3a i samma...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...


9/2 2018


CarlZBerg LEDER RSOP2018...
Mikey666 ligger 2a...
maria68 ligger 3a...
Nettan ligger 4a...
Aarrebarre ligger 5a...
GoBaLi ligger 6a...
helleman ligger 7a...
acdc ligger 8a...
Cisse1 ligger 9a...
Näshulta ligger 10a...


acdc VANN *Riggen421*... Grattis... vwp.
Nettan kom 2a...
Indelible kom 3a...
Shejke kom 4a...
Hoken78 kom 5a... Grattis allihop... wp.


Only kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...


8/2 2018


helleman kom 3a i "Djupet"...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Only kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Amaanda kom 5a i 100 krs kl 19,30...
Amaanda kom 3a i 455 krs "Rödingen"...


7/2 2018


Dormyman kom 9a i "MiniLördag"...
helleman kom 11a i samma...
helleman kom 4a i "Djupet"...
CarlZBerg kom 8a i samma...
Only VANN 50 krs "Skalpen" kl 20...
Näshulta VANN 100 krs kl 17...


6/2 2018


Näshulta kom 2a i "AfterWork"...


5/2 2018


Amaanda kom 3a i 455 krs "Rödingen"...
grön kom 2a i "Toppen" kl 19...
Aarrebarre kom 2a i 50 krs kl 17,45...


4/2 2018


Amaanda kom 9a i 380 krs "AndraChansen"...
grön kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Dormyman kom 9a i "SuperAstrid"...
BabyJesus kom 9a i "Lunchlådan"...
BabyJesus kom 12a i 30 krs kl 12,15...


3/2 2018


Aarrebarre kom 2a i 25 krs 6m kl 0,15...
SSKforever kom 16e i "LångLördag"...
Babelfisk kom 2a i "SuperAstrid"...
BADBEAT54 kom 8a i 20 krs fixen kl 19,45...
grön VANN "Tjugan" kl 18...
helleman kom 4a i "Lunchlådan"...


2/2 2018


CarlZBerg LEDER RSOP2018...
maria68 ligger 2a...
Mikey666 ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
Aarrebarre ligger 5a...
helleman ligger 6a...
Cisse1 ligger 7a...
Dormyman ligger 8a...
Näshulta ligger 9a...
Qariko ligger 10a...


helleman VANN *Riggen420*... Grattis... vwp.
Cisse1 kom 2a...
Shejke kom 3a...
Aarrebarre kom 4a...
grön kom 5a... Grattis allihop... wp.


Amaanda kom 13e i "FredagsFighten"...
balla VANN "Sovmorgon"...


1/2 2018


Babelfisk VANN "SpaderDam"...
milla65 kom 2a...
Dormyman kom 3a...
Smörbulten kom 2a i 100 krs kl 19,30...
Babelfisk kom 7a i "Lunchlådan"...


31/1 2018


Pix61 kom 3a i 30 krs kl 21,30...
SSKforever kom 3a i 30 krs kl 20,30...
Babelfisk VANN "Lunchlådan"...


30/1 2018


29/1 2018


Näshulta VANN "Djupet"...
helleman kom 3a i samma...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Only kom 7a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Smörbulten VANN 66 krs kl 20,45...
Smörbulten kom 8a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Only kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Smörbulten kom 8a i samma...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen"...
Å-Johanna kom 2a i "Toppen" kl 19...
Dormyman kom 2a i 30 krs kl 18,15...
Babelfisk kom 5a i 50 krs kl 17,45...
helleman kom 6a i 70 krs kl 17,30...
helleman kom 4a i "Lunchlådan"...


28/1 2018


Amaanda kom 17e i "SöndagsSteken"...
CarlZBerg kom 10a i "MiniSteken"...
balla kom 3a i 20 krs 6-m kl 19,30...
Babelfisk kom 8a i "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 4a i 30 krs kl 18,15...
klyss kom 9a i samma...
Babelfisk kom 10a i 50 krs kl 17,45...
Amaanda kom 7a i 70 krs kl 17,30...


27/1 2018


pytre kom 6a i "Djupet"...
Dormyman kom 23a i "SuperAstrid"...
acdc kom 9a i "Tvåhundringen" kl 19...


26/1 2018


CarlZBerg LEDER RSOP2018...
Mikey666 ligger 2a...
maria68 ligger 3a..
GoBaLi ligger 4a...
Dormyman ligger 5a...
Aarrebarre ligger 6a...
Qariko ligger 7a...
Näshulta ligger 8a...
pysslingbo ligger 9a...
Smörbulten ligger 10a...


Näshulta VANN *Riggen419*... Grattis... vwp.
Tomtekock kom 2a...
pysslingbo kom 3a...
maria68 kom 4a...
Nettan kom 5a... Grattis allihop... wp.


BabyJesus kom 13e i "MiniFighten"...
Tjoppe1 kom 3a i 90 krs kl 23,45...
Mikey666 kom 6a i 150 krs kl 23...
Smörbulten kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Tjoppe1 kom 5a i samma...
Shejke kom 8a i samma...
Dormyman kom 2a i 30 krs kl 21,30...
Tjoppe1 kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Bon100 kom 7a i samma...
Shejke kom 13e i samma...
Tjoppe1 kom 5a i "Tvåhundringen" kl 19...


25/1 2018Smörbulten kom 2a i "Djupet"...
Aarrebarre kom 14e i samma...
Dormyman kom 8a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 17e i samma...
BADBEAT54 kom 5a 20 krs fixen kl 19,45...
acdc kom 3a i "AfterWork"...
Näshulta kom 3a i "Tuppen"...


24/1 2018


BabyJesus kom 7a i "MiniLördag"...
Dormyman kom 14e i samma...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Babelfisk VANN "SuperAstrid"...
Smörbulten kom 4a i 100 krs kl 19,30...
Amaanda kom 2a i 455 krs "Rödingen"...
grön kom 2a i "Toppen" kl 19...


23/1 2018


22/1 2018


21/1 2018


BabyJesus kom 12a i "MiniSteken"...
Dormyman kom 7a i "Kvällskvisten"...
Amaanda kom 9a i "Djupet"...
Biggan-48 kom 10a i "SuperAstrid"...


20/11 2018


Bon100 kom 12a i 66 krs kl 20,45...
Shejke kom 13e i samma...
balla kom 2a i 40 krs fixen kl 21,45...
Biggan-48 kom 3a i samma...
Amaanda kom 6a i "AfterWork"...
balla kom 6a i 20 krs fixen kl 19,45...
Bon100 kom 14e i 20 krs 6-m kl 19,30...
SF-SUCCE kom 4a i "Toppen" kl 19...
Amaanda kom 6a i samma...


19/1 2018


CarlZBerg LEDER RSOP2018...
Mikey666 ligger 2a...
Aarrebarre ligger 3a...
GoBaLi ligger 4a...
Dormyman ligger 5a...
Qariko ligger 6a...
maria68 ligger 7a...
Smörbulten ligger 8a...
balder 72 ligger 9a...
Bon100 ligger 10a...


GoBaLi VANN *Riggen418*... Grattis... vwp.
Dormyman kom 2a...
grön kom 3a...
Mikey666 kom 4a...
Amaanda kom 5a... Grattis allihop... wp.


Smörbulten kom 6a i "MiniFighten"...
CarlZBerg kom 8a i samma...
Amaanda kom 6a i 305 krs "AndraChansen"...
Smörbulten kom 16e i "Djupet"...
Ny bild i galleriet... :)


18/1 2018


Amaanda VANN 150 krs kl 23...
Aarrebarre VANN "Djupet"...
Amaanda kom 4a i samma...
grön kom 2a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Babelfisk kom 9a i "SuperAstrid"...
Dormyman kom 13e i samma...
Näshulta kom 8a i "AfterWork"...


17/1 2018


Amaanda kom 7a i 50 krs kl 23,30...
Amaanda kom 6a i 75 krs kl 22,30...
Amaanda VANN "Djupet"...
Dormyman kom 12a i "Kvällskvisten"...
SSKforever kom 3a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
grön kom 11a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
balla kom 4a i 20 krs fixen kl 19,45...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen"...
Babelfisk kom 7a i "Toppen" kl 19...
Babelfisk kom 11a i 30 krs 18,15...
Babelfisk VANN 30 krs 13,45...


16/1 2018


Smörbulten kom 3a i "Djupet"...
maria68 kom 4a i 300 krs "TurboTisdag"...
Smörbulten kom 2a i 30 krs "Mini TurboTisdag"...
Hasse_swe kom 6a i samma...
Smörbulten kom 5a i 100 krs kl 19,30...
Amaanda VANN 455 krs "Rödingen"...
Aarrebarre kom 3a i "Toppen" kl 19...
Å-Johanna kom 7a i samma...


15/1 2018


Only kom 4a i 90 krs kl 23,45...
Amaanda kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Å-Johanna kom 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Smörbulten kom 12a i "Djupet"...
Only kom 4a i 66 krs kl 20,45...
Aarrebarre kom 2a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 11a i samma...
Smörbulten kom 12a i samma...
Dormyman kom 21a i samma...
maria68 kom 6a i 250 krs "Måndagskampen"...
Amaanda kom 8a i samma...
Smörbulten kom 17e i 50 krs "Skalpen" kl 20...
acdc kom 11a i "AfterWork"...
Babelfisk kom 11a i 30 krs 18,15...
grön kom 6a i "Tjugan" kl 18...
Ny bild i galleriet... :)


14/1 2018


Råbään kom 3a i "SöndagsSteken"...
Only kom 21a i samma...
Å-Johanna kom 3a i 20 krs "Omaha" kl 23...
SSKforever VANN 50 krs "Omaha" kl 21,30...
maria68 kom 4a i "Tvåhundringen" kl 20,15...
Dormyman kom 11a i "SuperAstrid"...
Dormyman kom 5a i "Toppen" kl 19...
Aarrebarre kom 5a i "Tjugan" kl 18...


13/1 2018


pysslingbo VANN *Riggenfinalen2017*...
Tjoppe1 kom 2a...
acdc kom 3a...
Bon100 kom 4a...
Dormyman kom 5a...
loffe45 kom 6a...
SSKforever kom 7a...
Nettan kom 8a...
Näshulta kom 9a...
Babelfisk kom 10a...


SSKforever VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Dormyman kom oväntad 3a i samma...
Näshulta kom 9a i "AfterWork"...
Dormyman kom 2a i 25 krs 6-m kl 13...
SSKforever kom 12a i "Lunchlådan"...
Babelfisk VANN "Tjugan" kl 12...
Babelfisk kom 5a i 70 krs kl 11,30...


12/1 2018


CarlZBerg LEDER RSOP2018...
Aarrebarre ligger 2a...
Qariko ligger 3a...
Mikey666 ligger 4a...
maria68 ligger 5a...
Smörbulten ligger 6a...
Å-Johanna ligger 7a...
Tjoppe1 ligger 8a...
SSKforever ligger 9a...
Babelfisk ligger 10a...


CarlZBerg VANN *Riggen417*... Grattis... vwp.
Å-Johanna kom 2a...
maria68 kom 3a...
Smörbulten kom 4a...
BADBEAT54 kom 5a... Grattis allihop... wp.


balla kom 3a i "Tjugan" kl 23,45...
Dormyman kom 5a i samma...
Shejke kom 8a i samma...
pytre kom 4a i 20 krs "Omaha" kl 23...
BabyJesus kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Smörbulten kom 10a i samma...
Babelfisk kom 3a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 4a i "Toppen" kl 19...


11/1 2018


balla kom 7a i 66 krs kl 20,45...
grön kom 11a i samma...
pytre VANN "Tjugan" kl 9...
Ny bild i galleriet... :)
Ny bild i galleriet... :)


10/1 2018


Only kom 5a i "Lill-lördag"...
Å-Johanna VANN 20 krs "Omaha" kl 23...
Only kom 5a i 150 krs kl 23...
Only kom 8a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...


9/1 2018


Biggan-48 kom 5a i "SuperAstrid"...


8/1 2018


Amaanda kom 11a i "Måndagskampen"...
Aarrebarre kom 4a i 30 krs kl 20,30...
Babelfisk kom 4a i "SuperAstrid"...
Näshulta kom 4a i 100 krs kl 17...
Näshulta kom 4a i "Tuppen"...


7/1 2017


Only kom 10a i "SöndagsSteken"...
BabyJesus kom 4a i "MiniSteken"...
Smörbulten kom 13e i samma...
Only kom 4a i 150 krs kl 23...
Å-Johanna kom 2a i 20 krs "Omaha" kl 23...
Smörbulten kom 2a i 100 krs "Skalpen" kl 21,45...
Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Smörbulten kom 4a i "Djupet"...
Babelfisk VANN "SuperAstrid"...
Smörbulten kom 9a i 66 krs kl 20,45...
Snowsmile kom 4a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Amaanda kom 11a i "AfterWork"...
grön kom 2a i "Toppen" kl 19...
Smörbulten kom 6a i 100 krs kl 17...
Biggan-48 VANN 30 krs kl 13,45...


6/1 2017


Biggan-48 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...


5/1 2018


Aarrebarre LEDER RSOP2018...
Qariko ligger 2a...
Mikey666 ligger 3a...
Tjoppe1 ligger 4a...
Smörbulten ligger 5a...
Bon100 ligger 6a...
maria68 ligger 7a...
SSKforever ligger 8a...
balder 72 ligger 9a...
CarlZBerg ligger på 10e plats...


Aarrebarre VANN *Riggen416*... Grattis... vwp.
Qariko kom 2a...
Mikey666 kom 3a...
Tjoppe1 kom 4a...
Smörbulten kom 5a... Grattis allihop... wp.


balder 72 kom 6a i 6an "omaha" kl 18...
Näshulta kom 4a i "Lunchlådan"...


4/1 2017


jokkede
VANN "SpaderDam"...
Å-Johanna kom 2a...
Cisse1 kom 3a...
grön kom 4a...
Pix61 kom 12a i "Kvällskvisten"...
Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
balla kom 4a i samma...
acdc kom 7a i "Tvåhundringen" kl 19...
Näshulta kom 2a i 70 krs kl 11,30...
Näshulta VANN 90 krs kl 10,30...


3/1 2018


Tjoppe1 kom 12a i "Djupet"...
Tjoppe1 kom 4a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Shejke kom 8a i 66 krs kl 20,45...
Tjoppe1 kom 11a i samma...
Smörbulten kom 9a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
BADBEAT54 kom 11a i "SuperAstrid"...
Å-Johanna VANN "Toppen" kl 19...
Shejke kom 9a i "AfterWork"...


2/1 2018


Biggan-48 kom 3a i 40 krs-fixen kl 21,45...
Babelfisk kom 4a i "SuperAstrid"...
Babelfisk kom 2a i 30 krs kl 18,15...
Babelfisk kom 5a i 50 krs kl 15,15...
Näshulta kom 6a i "Lunchlådan"...
Näshulta kom 3a i "Ottan"...


1/1 2018


Smörbulten kom 11a i "Djupet"...
Shejke kom 5a i 66 krs kl 20,45...
balla kom 10a i samma...
Babelfisk kom 3a i 50 krs "Skalpen" kl 20...
Smörbulten kom 5a i "SuperAstrid"...
Å-Johanna 2a i 50 krs "Omaha" kl 21,30...
Näshulta kom 6a i 100 krs kl 19,30...
Näshulta kom 3a i 100 krs kl 17...
Biggan-48 kom 3a i 30 krs kl 13,45...